ΚΕΠΕ: Ενίσχυση του δείκτη φόβου τον Φεβρουάριο – Αύξηση της αβεβαιότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΚΕΠΕ: Ενίσχυση του δείκτη φόβου τον Φεβρουάριο – Αύξηση της αβεβαιότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών

H μέση ημερήσια τιμή του δείκτη τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν πολύ κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα

Ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου», ο οποίος αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

ΚΕΠΕ: Ενίσχυση του δείκτη φόβου τον Φεβρουάριο – Αύξηση της αβεβαιότητας στο ΧΑ-1

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΚΕΠΕ, η τιμή του δείκτη KEPE GRIV αυξήθηκε, φτάνοντας το 24,35% στις 29/2/2024 από 23,90% στις 31/1/2024. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα. Σημειώνεται ότι η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν πολύ κοντά στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα, φτάνοντας το 24,64% τον Φεβρουάριο του 2024 από 24,67% τον Ιανουάριο του 2024. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,28%.

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ), που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης και παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της πτώσης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

ΚΕΠΕ: Ενίσχυση του δείκτη φόβου τον Φεβρουάριο – Αύξηση της αβεβαιότητας στο ΧΑ-2

Η εν λόγω εξέλιξη δεν παρέχει ξεκάθαρες ενδείξεις για τη συνέχιση ή αντιστροφή της πρόσφατης πορείας του ΣΔΠ, σημειώνει το ΚΕΠΕ. Ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητάς του, ενώ δύναται, εναλλακτικά, να σηματοδοτεί την ανάσχεση των πρόσφατων καθοδικών τάσεων. Σε αυτή τη βάση, θα μπορούσε να αντανακλά ενίσχυση των προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για μια ενδιάμεση βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, η επίπτωση της αύξησης των γεωπολιτικών κινδύνων, εξαιτίας της πολεμικής σύρραξης μεταξύ παλαιστινιακών οργανώσεων υπό την ηγεσία της Χαμάς και του Ισραήλ, θα μπορούσε να θεωρηθεί μικρής διάρκειας. Για την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ, τονίζει το ΚΕΠΕ. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να προσφέρει επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ