Αυξήθηκε η αβεβαιότητα στο Χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο - Τι δείχνει ο Δείκτης φόβου:

Αυξήθηκε η αβεβαιότητα στο Χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο - Τι δείχνει ο Δείκτης φόβου:

ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά

Σημαντικά αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο η αβεβαιότητα για την βραχυπρόθεσμη πορεία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, όπως αποτυπώνει ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV.

Ο λεγόμενος και δείκτης «φόβου», ο οποίος υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap, ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, φτάνοντας το 28,12% στις 29/9/2023 από 27,69% στις 31/8/2023. Επιπλέον, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε, φτάνοντας το 27,82% τον Σεπτέμβριο του 2023 από 25,60% τον Αύγουστο του 2023.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,39%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Η διαχρονική πορεία του δείκτη KEPE GRIV (ημερήσιες εκτιμήσεις 2/1/2004-29/9/2023)

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούνιο του 2023,2 ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης, ο οποίος παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο, φτάνοντας σε νέο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της συνολικά ανοδικής πορείας που ακολουθεί ο ΣΔΠ από τα μέσα του 2020 και έπειτα. Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι αντανακλά την ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Παράλληλα, καταδεικνύει ότι δεν επιδρούν δυσμενώς οι εξελίξεις αναφορικά με τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων, καθώς η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας

Μηνιαίος ΣΔΠ ΚΕΠΕ, Φεβρουάριος 2000-Ιούνιος 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ