Στον δείκτη ισότητας των φύλων Bloomber Gender Equality η Alpha Bank

Στον δείκτη ισότητας των φύλων Bloomber Gender Equality η Alpha Bank

Στον διεθνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloomberg GenderEquality Index (GEI), έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επιχειρηματικούς δείκτες, εντάχθηκε η Alpha Bank για τη συμβολή της στην προώθηση της θέσεως των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Κατά την αξιολόγηση για την ένταξη της Τραπέζης στον δείκτη GEI, που πραγματοποιήθηκε με βάση στατιστικά στοιχεία, η Alpha Bank διακρίθηκε για τις επιδόσεις της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για
άνδρες και γυναίκες, καθώς και για τις προβλεπόμενες πολιτικές, προγράμματα και
παροχές ανθρωπίνου δυναμικού, που απευθύνονται ισότιμα στους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο δείκτης Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) είναι ένας από τους εγκυρότερους δείκτες διεθνώς σε θέματα ισότητας των φύλων και περιλαμβάνει σήμερα 230 επιχειρήσεις παγκοσμίως, δύο εκ των οποίων είναι ελληνικές. Αξιολογεί εισηγμένες εταιρίες από όλους τους τομείς της οικονομίας ως προς τη διαφάνεια με την οποία διαχειρίζονται τα θέματα ισότητας και την προώθηση της θέσεως των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Ο δείκτης GEI αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πληροφορήσεως για τη
διεθνή επενδυτική κοινότητα, σε μία εποχή που τα κριτήρια αξιολογήσεως τα οποία
σχετίζονται με περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές καθώς και με την εταιρική
διακυβέρνηση (Environmental-Social-Governance / ESG data) αποκτούν ολοένα και
μεγαλύτερη βαρύτητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ