Τα νέα μέλη του ΔΣ της Τράπεζα Πειραιώς

Τα νέα μέλη του ΔΣ της Τράπεζα Πειραιώς
Στην αναδιάρθρωση του Διοικητικού της Συμβουλίου με την είσοδο εκπροσώπων από τα funds Paulson and Co και Libra που έχουν και τις μεγαλύτερες μετοχικές θέσεις στο μετοχικό της κεφαλαιακή και την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε συνέχεια των παραιτήσεων των κ.κ. Ν. Χριστοδουλάκη, Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Σ. Γκολέμη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τον κ. David Hexter και ως νέα μη εκτελεστικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. τους κ.κ. Alexander Blades, partner της Paulson and Co και Andreas Schultheis της EBRD.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ

-Μιχαήλ Σάλλας του Γεωργίου

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

-Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου

Εκτελεστικά Μέλη

-Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)

-Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

-Αργυρώ Αθανασίου του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Χαρίτων Κυριαζής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Βασίλειος Φoυρλής του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος -David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος -Andreas Schultheis του Willy, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης οι ορισθέντες Εκπρόσωποι:

-Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(Ν. 3864/2010)

-Γεράσιμος Τσιαπάρας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.3723/2008)

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η αξιολόγηση της καταλληλότητας των νέων μελών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ