Αλλάζει η ηγεσία της Εθνικής Τράπεζας - Ποιοι αναλαμβάνουν

Αλλάζει η ηγεσία της Εθνικής Τράπεζας - Ποιοι αναλαμβάνουν
Ο νόμος 2190 περί Ανωνύμων Εταιρειών δίνει τη λύση για την αλλαγή στο τιμόνι της Εθνικής Τράπεζας.

Της Έφης Καραγεώργου.


Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ. Στο ΔΣ ο πρόεδρος της Εθνικής Γιώργος Ζανιάς και ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες θα γίνουν δεκτές.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του αρχαιότερου μέλους του ΔΣ, το οποίο θα ορίσει και τους αντικαταστάτες.

Όπως είναι γνωστό, στη θέση του προέδρου θα τοποθετηθεί η κα Λούκα Κατσέλη και καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου θα αναλάβει ο κ. Γιώργος Μιχελής. Οι αλλαγές θα επικυρωθούν στη συνέχεια από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ.

Σύμφωνα με το νόμο 2190 περί Ανωνύμων Εταιρειών: «σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών» ενώ διευκρινίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου».