Ανοίγει λίστα για ρύθμιση δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ανοίγει λίστα για ρύθμιση δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Ποδαρικό στο νέο έτος με ρυθμίσεις δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων κάνουν οι τράπεζες με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και κανονίζει τις σχέσεις πιστωτών και δανειοληπτών.

Οι τράπεζες, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, είναι έτοιμες να διευθετήσουν ή ακόμη και να αναδιαρθρώσουν δάνεια που είναι σε καθυστέρηση αλλά ακόμη κι εκείνα τα οποία κινδυνεύουν να «κοκκινίσουν».

Τα καθυστερούμενα δάνεια προς τις τράπεζες ανέρχονται περίπου στα 86 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 36 δισ. προέρχονται από τα φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα 50 δισ. από τους επιχειρηματίες. Με βάση τον νόμο που θέσπισαν το υπουργείο Ανάπτυξης και η κεντρική τράπεζα καθώς και τις αποφάσεις που τον ενεργοποίησαν, οι οφειλές προς τις τράπεζες θα ρυθμίζονται έχοντας ως άξονες:

1. Τον «συνεργάσιμο δανειολήπτη». Πρόκειται για έναν νέο ορισμό, ο οποίος προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη εκείνου που θα δέχεται τη συνεργασία με τις τράπεζες για τη διευθέτηση του δανείου του.

2. Τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών. Καθορίζει τις σχέσεις και ιδίως τον τρόπο της επικοινωνίας ανάμεσα σε πιστωτές και δανειολήπτες, ενώ περιλαμβάνει και ενδεικτική λίστα πρακτικών που θα εφαρμόζουν οι τράπεζες για τη ρύθμιση των δανείων.

3. Τις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης ετοίμασαν, βασιζόμενες σε έρευνες, λίστες με τα ενδεικτικά έξοδα που έχουν τα νοικοκυριά, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Με αυτό τον μπούσουλα οι τράπεζες θα προσαρμόζουν τις δανειακές δόσεις των δανειοληπτών ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην έγκαιρη πληρωμή τους.

Την ίδια στιγμή, σε ισχύ παραμένει και ο νόμος Κατσέλη, στον οποίο μπορούν να καταφύγουν όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να πετύχουν διαγραφή μέρους των χρεών τους προς τις τράπεζες. Αυτή έρχεται φυσικά με δικαστική απόφαση.