Τι συζήτησε η Εθνική Τράπεζα με τους επενδυτές της Goldman Sachs

Τι συζήτησε η Εθνική Τράπεζα με τους επενδυτές της Goldman Sachs

Στα 8 ευρώ η τιμή-στόχος και σύσταση «αγορά»

H Εθνική Τράπεζα ήταν καλεσμένη της Goldman Sachs στο 11ο Συμπόσιο Χρηματοοικονομικών Εταιρειών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (11th CEEMEA Financials) και οι επενδυτές συνομίλησαν με τον κ. Χριστοδούλου, CFO της τράπεζας και τον κ. Παπαγρηγόρη, επικεφαλής της ομάδας επενδυτικών σχέσεων (IR) της τράπεζας.

Tα σημεία που ξεχωρίζει η Goldman Sachs από τις συναντήσεις με τους επενδυτές είναι τα εξης:

  • Δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων RοTE: Η τράπεζα αναμένει ότι ο δείκτης RοTE θα ξεπεράσει το 15% φέτος, υποστηριζόμενος από ένα συνδυασμό υψηλών επιτοκίων και ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του ενεργητικού. Μετά την έναρξη του κύκλου μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ (τέλος 2024 – αρχές 2025), η διοίκηση της τράπεζας προσδιορίζει τον δείκτη RοTE σε επίπεδα άνω του 13% ως ένα πιο ‘κανονικό επίπεδο’ αποδόσεων.
  • Οι προοπτικές για 7% ετήσια αύξηση για τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά την περίοδο 2023-2025, υποστηρίζεται από έναν ισχυρό όγκο στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων, την αύξηση των εσόδων από αμοιβές σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό από τα προϊόντα συνδεδεμένα με πιστώσεις όσο και από τις πληρωμές/ασφάλειες, που θα αντισταθμίσουν εν μέρει τα διαφυγόντα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων.
  • Βλέπει επίσης δυνατότητες για περαιτέρω δυνατότητες βελτιστοποίησης του κόστους, όπως για παράδειγμα, πωλήσεις και εκμίσθωση ορισμένων ιδιόκτητων ακινήτων που θα επιτρέψει σε χαμηλότερες αποσβέσεις και η τράπεζα καθοδηγεί για δείκτη κόστους εσόδων κάτω από 40%.
  • Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) θα κινηθεί σε περίπου 5% το 2023 και 3% το 2025. Το υψηλό επίπεδο κάλυψης τους (άνω του 80% στο β’ τρίμηνο), δίνει στην τράπεζα επιλογές για ταχύτερη μείωση του δείκτη NPE στο 3% μέσω πρόσθετων έργων τιτλοποίησης ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
  • Η κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ είναι σημαντική και η τράπεζα εκτιμά ότι η σωρευτική οργανική παραγωγή CET1 θα είναι πάνω από 4,5% κατά την περίοδο 2023-2025. Η ΕΤΕ σκοπεύει να πληρώσει το πρώτο μέρισμα το επόμενο έτος στην περιοχή του 20% – 30% των κερδών του 2023. Η ρυθμιστική αρχή θα εκδώσει τη γνώμη της σχετικά με τα μερίσματα των ελληνικών τραπεζών το α’ εξάμηνο του επόμενου έτους. Η ΕΤΕ δεν ανέφερε ανόργανη ανάπτυξη ή εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των προτεραιοτήτων της για την κατανομή κεφαλαίου.
  • Το καθαρό περιθώριο τόκων κορυφωθούν περίπου τη στιγμή που τα επιτόκια της ΕΚΤ θα φτάσουν στο μέγιστο επίπεδο. Η ανατιμολόγηση των καταθέσεων παραμένει σχετικά αργή και με το μερίδιο των προθεσμιακών καταθέσεων είναι στο 18% περίπου στο μείγμα. Το beta των καταθέσεων της ΕΤΕ είναι κάτω από το μέσο όρο για τον κλάδο των ελληνικών τραπεζών εν μέσω της πρόσβασης σε σχετικά φθηνότερες μαζικές καταθέσεις λιανικής.
  • Ο αμερικανικός οίκος Goldman Sachs διατηρεί τη σύσταση αγοράς για την ΕΤΕ, με τιμή-στόχο στα 8 ευρώ ανά μετοχή και περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα 41%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ