Χρ. Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Μπορούμε να πετύχουμε ταχύτερα τους στόχους - Άνοδος 94% για τη μετοxή

Χρ. Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Μπορούμε να πετύχουμε ταχύτερα τους στόχους - Άνοδος 94% για τη μετοxή

Χρηματοδοτήσεις 8 δισ. ευρώ για την ενεργειακή μετάβαση

«Το 2023 η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό κοντά στο 3,5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, αλλά σαφώς χαμηλότερο έναντι του 2022» επεσήμανε ο Χρ. Μεγάλου κατά την τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση της τράπεζας Πειραιώς.

Στάθηκε στη πορεία του ομίλου επισημαίνοντας ότι «το 2022 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης για την Τράπεζα Πειραιώς μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου, το οποίο οδήγησε σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 6,8% στο τέλος του 2022 από 12,7% το προηγούμενο έτος».

Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι χρηματοδοτήσεις για την ενεργειακή μετάβαση να φθάσουν τα 5 δισ. ευρω μέχρι το 2025 και συνολικά 8 δισ. ευρώ μέχρι μέσω έκδοσης ομολόγων και Αμοιβαίων, όπως επισήμανε προσθέτοντας:
«Ο γενικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 36% από τις αρχές του έτους, ο τραπεζικός δείκτης 53% και η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς 94%».

Τόνισε δε ότι εκτιμά πως «οι διαφαινόμενες τάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2023 είναι ενθαρρυντικές ως προς την επίτευξη των στόχων νωρίτερα έναντι του αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου 2023-2025».

Εμφαση έδωσε στους στόχους του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023 – 2025. «Στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων βασικών χρηματοοικονομικών μας στόχων για το 2023, στοχεύουμε πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 10%, με το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να υποχωρεί κάτω του 40% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε περίπου 5%. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο άνω του 17,3%, και καθαρή πιστωτική επέκταση κατά €1,6 δισ.».

Όπως συμπλήρωσε, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα η οποία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ και έλαβε πρόσφατα και την τέταρτη δόση των 300 εκατ. ευρώ.

”Aναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις και τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου Πειραιώς σημείωσε παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2022 σε όλους τους τομείς:
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €715 εκατ., 41% υψηλότερα σε ετήσια βάση, λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους, του ιστορικού υψηλού των καθαρών εσόδων από προμήθειες, της συνεχιζόμενης εξοικονόμησης λειτουργικού κόστους και της σημαντικής μείωσης του εξόδου προβλέψεων για δάνεια. Χάρη σε διαρθρωτικές ενέργειες και εστιασμένες δράσεις πετύχαμε περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας.
Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2022 διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση.
Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου το 2022 κατέγραψαν κέρδη €897 εκατ., σε σύγκριση με ζημία ύψους €3,0 δισ. το 2021.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων fully loaded ενισχύθηκε στο 16,4% τον Δεκέμβριο 2022, με δημιουργία κεφαλαίου περίπου 300 μoνάδων βάσης σε 12 μήνες, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11,5%.

Η ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς Financial Holding κ. Χρήστου Μεγάλου στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου, μετά τον κύριο Πρόεδρο, στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings.

Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημαντική προσπάθεια που έχουμε κάνει ως Διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings, προκειμένου να ολοκληρώσουμε ενέργειες, οι οποίες θωρακίζουν σημαντικά τον ισολογισμό μας, μετασχηματίζουν τις προοπτικές κερδοφορίας και εξασφαλίζουν την κεφαλαιακή μας θέση.

Δυο μόνο λόγια για την οικονομία. Το 2022 η ελληνική οικονομία διατήρησε την έντονη αναπτυξιακή της δυναμική, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) να διαμορφώνεται σε 5,9%. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη άμβλυνε σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές επιδράσεις από τον ιδιαίτερα υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος ανήλθε σε 9,3% το 2022 (από 0,6% το 2021) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών των τροφίμων.

Το 2023 η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό κοντά στο 3,5%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, αλλά σαφώς χαμηλότερο έναντι του 2022. Η κατανάλωση και οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για την πορεία των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα ευοίωνες, καθώς εκτός από την αύξηση των σχετικών κονδυλίων, προβλέπεται και η ποιοτική τους αναβάθμιση, δεδομένου ότι ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό νέων επενδύσεων θα αφορά υποδομές όπως στην παραγωγή πράσινης ενέργειας με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η ανάκαμψη εφεξής αναμένεται να εξαρτηθεί από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, με καθοριστική συμβολή της τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας. Η ταχύτητα της ανάκαμψης, αλλά και η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποτελέσουν αποφασιστικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τον τραπεζικό τομέα και τον Όμιλο Πειραιώς ειδικότερα.

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους-ορόσημα, που έθεσαν τις βάσεις για την επόμενη ημέρα. Το 2022 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης για την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου, το οποίο οδήγησε σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 6,8% στο τέλος του 2022 από 12,7% το προηγούμενο έτος. Η πορεία μας καταδεικνύει την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €7,7 δισ.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων αποτύπωσαν την πιστωτική ζήτηση, κυρίως από επιχειρήσεις. Τα δάνεια ανήλθαν στα €38,8 δισ. αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €2,7δισ. το 2022, στα €28,6 δισ., η πλειοψηφία των εκταμιεύσεων κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις με τον κλάδο της βιομηχανίας / μεταποίησης να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο.

Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις και τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά €4,1 δισ. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαιώθηκε, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 201%, δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR ) στο 62% και δείκτη σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) στο 137% τον Δεκέμβριο 2022, ενώ η Τράπεζα αποπλήρωσε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση TLTRO €9 δισ. στα τέλη του 2022.

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου Πειραιώς παρουσίασαν απτή βελτίωση το 2022 σε όλους τους τομείς. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €715 εκατ., 41% υψηλότερα σε ετήσια βάση, λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους, του ιστορικού υψηλού των καθαρών εσόδων από προμήθειες, της συνεχιζόμενης εξοικονόμησης λειτουργικού κόστους και της σημαντικής μείωσης του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Χάρη σε διαρθρωτικές ενέργειες και εστιασμένες δράσεις πετύχαμε περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2022 διαμορφώθηκαν σε €828 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση. Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου το 2022 κατέγραψαν κέρδη €897 εκατ., σε σύγκριση με ζημία ύψους €3,0 δισ. το 2021.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων fully loaded ενισχύθηκε στο 16,4% τον Δεκέμβριο 2022, με δημιουργία κεφαλαίου περίπου 300 μoνάδων βάσης σε 12 μήνες, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 11,5%.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Η πρόοδος αυτή αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει. Οι προοπτικές αυτές δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη χρηματιστηριακή αγορά και το επενδυτικό κοινό όπου οι αποτιμήσεις των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών έχουν ενισχυθεί. Με τρεις από τους τέσσερις οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης να τοποθετούν την Ελληνική Δημοκρατία μόλις μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική, η χώρα μπορεί σύντομα να ανακτήσει τη θέση που έχασε πριν από μια δεκαετία.

Ο γενικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 36% από τις αρχές του έτους, ο τραπεζικός δείκτης 53% και η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς 94%.

Στις αρχές Μαΐου 2023, αξιοποιώντας τις επιδόσεις μας και το ενθαρρυντικό μακροοικονομικό περιβάλλον παρουσιάσαμε τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού για την περίοδο 2023 – 2025. Στον πυρήνα της στρατηγικής μας είναι η αξιοποίηση της θέσης της Τράπεζας Πειραιώς ως παράγοντα ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων βασικών χρηματοοικονομικών μας στόχων για το 2023, στοχεύουμε πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12% σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για 10%, με το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να υποχωρεί κάτω του 40% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε περίπου 5%. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο άνω του 17,3%, και καθαρή πιστωτική επέκταση κατά €1,6 δισ.

Στις πρόσφατες επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου εντάσσεται η ανάληψη από την Τράπεζα Πειραιώς χρηματοδότησης ύψους €1 δισ. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Μετά την επιτυχή απορρόφηση των δόσεων που της έχουν κατανεμηθεί μέχρι στιγμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που έλαβε την 4η δόση των πόρων ύψους €300 εκατ. Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε χρηματοδότηση συνολικού ύψους €1 δισ. γεγονός που επιβεβαιώνει την ενεργό, δυναμική και πρωτοποριακή συμμετοχή της στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος Πειραιώς εγκαινίασε το νέο έργο Ενεργειακής Μετάβασης, ένα εμπορικό πρόγραμμα/σχέδιο δράσης, το οποίο θα επιτρέψει στην Τράπεζα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιμέρους προσπάθειες των πελατών της για οικοδόμηση μιας καλύτερης και πιο βιώσιμης ελληνικής οικονομίας. Με δομημένη προσέγγιση και με βάση τη βαθιά κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών σε κάθε κλάδο της οικονομίας, με προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στα ακίνητα / κτίρια και στη γεωργία, θα προωθήσουμε εξατομικευμένη προσέγγιση ειδικά για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα Ενεργειακής Μετάβασης είναι €5 δισ. χρηματοδοτήσεις έως το 2025 και συνολικά €8 δισ., συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων.

Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές, που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στις δραστηριότητές μας.

O διεθνής οργανισμός Science Based Targets Initiative (SBTi) διασφάλισε τους στόχους μείωσης εκπομπών της Τράπεζας Πειραιώς από τη λειτουργία και τις οικονομικές δραστηριότητες της ενώ γίναμε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα η οποία έχει λάβει αυτή τη διασφάλιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα μόλις τρεις άλλες επιχειρήσεις έχουν διασφαλισμένους ανθρακικούς στόχους κατά SBTi.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Europe’s Climate Leaders» των Financial Times για το 2023, όσον αφορά στις επιδόσεις της για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που το επιτυγχάνει για τρίτη συνεχή χρονιά και η μόνη ελληνική τράπεζα στη λίστα, λόγω της αποτελεσματικότητας της στη μείωση των εκπομπών CO2 από τη λειτουργία της κατά την περίοδο 2016 -2021.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Η σταθερή μέχρι σήμερα εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου και οι ρεαλιστικές υποθέσεις στις οποίες βασίζεται, μας καθιστούν αισιόδοξους για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία και συνεχίζοντας την συμβολή σε μία συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Οι διαφαινόμενες τάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2023 είναι ενθαρρυντικές ως προς την επίτευξη των στόχων νωρίτερα έναντι του αναθεωρημένου επιχειρηματικού πλάνου 2023-2025.

Εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε, και σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ανθρώπων της Πειραιώς για την αφοσίωση και την προσφορά τους και βέβαια τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους στήριξη και εμπιστοσύνη.

Σας ευχαριστώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ