Πιο "διασκεδαστικά" και πιο "έξυπνα" τα εργοστάσια του μέλλοντος

Πιο "διασκεδαστικά" και πιο "έξυπνα" τα εργοστάσια του μέλλοντος
Τα εργοστάσια του μέλλοντος θα είναι πιο "έξυπνα" και πιο "διασκεδαστικά",σύμφωνα με εκτιμήσεις, και αυτό γιατί θα προσφέρονται στο προσωπικό φορητές συσκευές, όπως έξυπνα γυαλιά, προσαρμοσμένες πλατφόρμες κοινωνικής επικοινωνίας, διαδραστική εκπαίδευση με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) ακόμη και τεχνικές παιγνίων (gamification).

Η εξέλιξη αυτή των εργοστασίων είναι αποτέλεσμα ενόςνέου τριετούς ερευνητικού έργου, με τίτλο "SatisFactory", που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο τού προγράμματος HORIZON 2020, με συντονιστή το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

"Η βιομηχανία είναι ένα ζωτικής σημασίας συστατικό της κοινωνίας μας, αλλά θα μπορεί να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της, μόνο αν εναρμονιστεί με τις συνεχιζόμενες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και την τεχνολογία.

Υπάρχει μια ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών προς τη βελτίωση της λειτουργίας των εργοστασίων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενσωματώσουν ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες, αφενός για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και από την άλλη για να προσφέρουν ένα καλύτερο, ελκυστικό και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον", δήλωσε ο δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, διευθυντής του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ και συντονιστής του έργου SatisFactory.

Πρόσθεσε επίσης ότι το SatisFactory έχει ως όραμα το εργοστάσιο του μέλλοντος να αποτελεί ένα ευχάριστο χώρο για τους εργαζομένους. Η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος εκτιμάται ότι θα καταστήσει τη βιομηχανική απασχόληση πιο ελκυστική για τους εργαζόμενους – κυρίως για τους νέους – ενώ θα ενισχύσει την ποιότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η κοινοπραξία του έργου φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι:

-τεχνικές παιγνίων για την αύξηση της ελκυστικότητας του εργασιακού περιβάλλοντος στους νέους εργαζομένους,

-σύστημα ανταλλαγής γνώσεων σε πραγματικό χρόνο για την εκπαίδευση των εργαζομένων,

-τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας για υπηρεσίες διαδραστικής εκπαίδευσης,

-τεχνικές λήψης αποφάσεων με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την άνεση των εργαζομένωνκαι προσαρμοζόμενες και επαυξημένης επικοινωνίας διεπαφές για την συνεργασία και το διαμοιρασμό γνώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Στο έργο SatisFactory, συμμετέχουν -εκτός από το ΙΠΤΗΛ- ερευνητές από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων («ΙΔΕΠ») του ΕΚΕΤΑ (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), το ερευνητικό κέντρο Fraunhofer (Γερμανία), την πολυτεχνική σχολή του πανεπιστημίου της Λωζάνης (Ελβετία), το ινστιτούτο Superiore Mario Boella (Ιταλία), καθώς και τέσσερις εταιρείες, την «Sigma Orionis» (Γαλλία), την «Atlantis A.E.» (Ελλάδα), την «Regola» (Ιταλία), την «GlassUp» (Ιταλία) και δύο μεγάλα εργοστάσια, το «Comau» (Ιταλία) και τη «Systems SunLight SA» (Ελλάδα).

Διαβάστε ακόμη:Προσοχή τι λέτε γιατί και...η τηλεόραση έχει "αυτιά"!