Jumbo-Καρέλιας: Ομοιότητες, διαφορές και ένα...υποθετικό σενάριο αλά Cenergy Holdings

Jumbo-Καρέλιας: Ομοιότητες, διαφορές και ένα...υποθετικό σενάριο αλά Cenergy Holdings

Ισολογισμός και "ταμείο" από τα κοινά της εν λόγω με την ΚΑΡΕΛΙΑΣ που έχει ταμείο...τράπεζας

Η Optima χαρακτηρίζει απόλυτο success story την Jumbo εταιρεία του Απόστολου Βακάκη, προβλέπει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 1 δισ. με ebitda 323,8 εκατ. και έναν ισολογισμό αδαμάντινο. Στα 31,1 ευρώ αναθεωρεί την τιμή-στόχο, από τα παρωχημένα 22,7 -ήδη στα 25,20 με τιμή Παρασκευής- διατηρεί δε την σύσταση για "αγορά" (buy). Διαπραγμάτευση με p/e στις 12,1 φορές (για το 2023) που αντιστοιχεί σε discount 7% έναντι του ανταγωνισμού. Από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Jumbo, το ταμείο με ρευστό...τράπεζας.

Περί τα 157 εκατ. διένειμε (2022) σε 3 δόσεις με τη μορφή προ-μερίσματος, μερίσματος ( ο επιχειρηματίας έβαλε την τσέπη του 30,4 εκατ.). Σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσεως 2022, τα "ταμειακά διαθέσιμα, τα ισοδύναμα και λοιπά χρηματοοικονομικά) στοιχεία ενεργητικού ανέρχονταν σε 794 εκατ. Ισολογισμός και "ταμείο" από τα κοινά της εν λόγω με την ΚΑΡΕΛΙΑΣ που έχει ταμείο...τράπεζας, αποτελέσματα επίσης αδαμάντινα, ισχυρές εξαγωγές. "Ταμείο" 650 εκατ. (αλήθεια πόσες ΑΕΔΑΚ έχουν περισσότερα υπό διαχείριση) αλλά χρηματιστηριακά το ακριβώς αντίθετο, με την συναλλακτική δραστηριότητα της μετοχής ελάχιστη, το free float περιορισμένο, με τα μέλη της οικογένειας να έχει το-σχεδόν- απόλυτο.

Πρακτικά η επενδυτική προσέγγιση της εταιρείας καθίσταται απαγορευτική για το ευρύ κοινό (η Τράπεζα της Ελλάδος έχει περισσότερους ιδιώτες επενδυτές στο μ.κ της) με συνέπεια να γίνεται λόγος για...ωσεί παρούσα χρηματιστηριακά εταιρεία. Τι θα μπορούσε να γίνει, στην υποθετική περίπτωση που οι βασικοί μέτοχοι συμφωνούσαν να "ανοίξουν" τη μετοχική σύνθεση, να καταστήσουν την ΚΑΡΕΛΙΑΣ πιο "επενδύσιμη". Πολλαπλασιασμός μετοχών (ένα υποθετικό split Χ5 ή Χ10 ) συνδυαστικά με τη διάθεση ενός μειοψηφικού ποσοστού της τάξεως του 6%-10%, ανάλογου με αυτό που προγραμματίζει η διοίκηση της Cenergy Holdings για το φθινόπωρο. Το ερώτημα εύλογο για τους χρηματιστές, από την στιγμή που η πλευρά Στασινόπουλου αλλάζοντας πάγια τακτική του προορίζεται να διευρύνει το free float της συγκεκριμένης εταιρείας, θα μπορούσε (δυνητικά πάντα) η πλευρά των Καρέλια να επιχειρήσει κάτι ανάλογο. Πάντως τέτοιο ενδεχόμενο, καλώς ή κακώς ΔΕΝ υφίσταται για την ιστορική καπνοβιομηχανία, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και επενδυτικά. Για να μην δημιουργούνται προσδοκίες...

===================================================

Αισιοδοξούν οι Μικρομεσαίοι Επιχειρηματίες

Ενθαρρυντικά στοιχεία για τις ΜμΕ προκύπτουν από τα ευρήματα της 6μηνιαίας έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, που αφορούν στο δεύτερο 6μηνο του 2022. Στις 69,5 μονάδες ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2022) που είναι και η υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε έρευνα κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, δημιουργώντας αισιοδοξία για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023. Ο κύκλος εργασιών, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το Β' εξάμηνο του 2022 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ισορροπημένος καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι είχαν αύξηση είναι ακριβώς ίδιο με αυτών που δήλωσαν μείωση (33,3%), ενώ 32,1% δήλωσε πως δεν μεταβλήθηκε.

Για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση κύκλου εργασιών (33,3%) ο μέσος όρος αύξησης ήταν 18,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν μείωση κύκλου εργασιών (33,3%) ο μέσος όρος μείωσης ήταν 27,4%. Η εικόνα εμφανίζεται καλύτερη για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες και σαφώς χειρότερη στο εμπόριο ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση κύκλου εργασιών είναι αναλογικά περισσότερες σε σχέση με τις μικρότερες ενώ το αντίστροφο ισχύει για όσες δήλωσαν μείωση.

===================================================

Η MED στην ΕΝ.Α του ΧΑ.

Ο Λεωνίδας Ζησιάδης, η ΑΡΕΧ και η στροφή. Εισαγωγή μετά από χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εστω και στην ΕΝαλλακτική Αγορά, που αφορμής δοθείσης θα πρέπει η διοίκηση της ΕΧΑΕ και προς τα "έξω" να επικοινωνήσει και το σχετικό "βάθος" να δώσει. Μία εξαγορά που έγινε μακρυά από τυμπανοκρουσίες πλην όμως σηματοδότησε μία νέα αρχή για την επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, με την απόκτηση του 70% της γνωστής εταιρείας εσωρούχων MED ΑΒΕΕ του Ευθύμη Χατζηβασιλείου από τον Λεωνίδα Ζησιάδη.

Από τα γνωστά ονόματα της πόλης του Θερμαϊκού, από τα γνωστά επίσης ο βασικός μέτοχος της ΑΡΕΧ με ενεργό παρουσία και στο κατασκευαστικό-ξενοδοχειακό επιχειρεί να ξανά βάλει την εταιρεία στο προσκήνιο- μετά από περίοδο σημαντικής κάμψης- δίνοντας έναν διαφορετικό προσανατολισμό (από το μαγιώ-sexy lingerie) στοχεύοντας να ενισχύει και τις εξαγωγές. Το Ο.Κ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει δοθεί, αρμόδια τμήματα "τρέχουν" το τελευταίο διάστημα ότι απαιτείται για την προώθηση, επικοινωνία και λεπτομέρειες προκειμένου ο νέος διευθύνων σύμβουλος (Λεωνίδας Ζησιάδης) να "χτυπήσει το κουδούνι" της εισαγωγής, το αμέσως επόμενο διάστημα. Πιθανόν και στο τέλος της εβδομάδας...

==================================================

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ