ΕΛΣΤΑΤ - αναθεωρημένη εκτίμηση: Ανάπτυξη 8,4% πέρυσι στην ελληνική οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - αναθεωρημένη εκτίμηση: Ανάπτυξη 8,4% πέρυσι στην ελληνική οικονομία

Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με το 2020, έναντι αύξησης 6,8% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Ανάπτυξη 8,4% καταγράφηκε πέρυσι στην ελληνική οικονομία, με την ΕΛΣΤΑΤ να βελτιώνει έστω και οριακά την πρώτη εκτίμησή της του Μαρτίου για αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,3%. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, το ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι σε 181,343 δισ. ευρώ.

Στην άνοδο του ΑΕΠ συνετέλεσαν τα εξής:

Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με το 2020, έναντι αύξησης 6,8% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση. Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 5,9% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 2,2%.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου) κινήθηκε ανοδικά κατά 21,4%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 17,7%, έναντι αύξησης 16,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 24,1%, έναντι αύξησης 21,9% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έγινε στη βάση της αξιοποίησης νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές όπως:

* Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων για το 2019.

* Επικαιροποίηση εκτιμήσεων για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2019- 2020 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το 2021.

* Ενσωμάτωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για το 2019.

* Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2019- 2021.

* Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2019- 2021.

* Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων με τη χρήση διοικητικών φορολογικών στοιχείων για τα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2019- 2021.

* Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων για τους κλάδους της Γεωργίας, Δασοκομείας και Αλιείας για τα έτη 2019- 2021.

* Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων βραχυχρόνιων δεικτών για τα έτη 2020- 2021.

* Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων απασχόλησης για τα έτη 2019- 2021.

Ειδικά για το 2021, σημειώνεται ότι η δεύτερη εκτίμηση έγινε με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές (όπως εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών και Εξωτερικού Εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης και ΜΚΙΕΝ, ετήσια στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων ανά προϊόν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία για το 2021 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ