Κρατικός Προϋπολογισμός: «Εκτοξεύθηκαν» τα έσοδα το 8μηνο λόγω άμεσων φόρων, ΦΠΑ και ακρίβειας

Κρατικός Προϋπολογισμός: «Εκτοξεύθηκαν» τα έσοδα το 8μηνο λόγω άμεσων φόρων, ΦΠΑ και ακρίβειας

Η πρώιμη είσπραξη φόρων αλλά και η ακρίβεια οδήγησαν σε πλεόνασμα ύψους 5,9 δισ. ευρώ

Πλεόνασμα εσόδων ύψους 5,9 δισ. ευρώ παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 202,2 σύμφωνα με οριστικά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, τα οποία ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

Ο κύριος λόγος για την εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με την πρώιμη είσπραξη (πρώιμη είσπραξη) φόρων όπως ο ΕΝΦΙΑ - από όπου έχουν προεισπραχθεί περίπου 900 εκατ. ευρώ, αλλά και ο φόρος εισοδήματος. Σημαντικός λόγος επίσης είναι και η ακρίβεια, χάρη στην οποία έχουν «εκτοξευθεί» οι εισπράξεις ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης..

Ωστόσο, στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 4.105 εκατ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ένα ισχνό πλεόνασμα ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.808 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6.399 εκατ. ευρώ ή 17,6% έναντι του στόχου. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «φόροι» ανήλθαν σε 35.734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.512 εκατ. ευρώ ή 18,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται:

α) στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022,
β) στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022,
γ) στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους και
δ) στην είσπραξη μέχρι το τέλος Αυγούστου 2022 των τεσσάρων από τις οκτώ δόσεις του ΕΝΦΙΑ οι οποίες είχαν προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής (σ.σ. που προφανώς οφείλονται στο πληθωρισμό):

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 13.924 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.449 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4.511 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 150 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.079 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.383 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 10.750 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.760 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ