Άλμα ανόδου άνω του 300% στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Φεβρουάριο

Άλμα ανόδου άνω του 300% στην εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο του 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 302,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Νέο άλμα κατέγραψαν τον Φεβρουάριο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σημειώνοντας άνοδο άνω του 300%, όπως και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να εμφανίζει πλεόνασμα 63 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Φεβρουάριο του 2022 εμφάνισε πλεόνασμα 63,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Ειδικότερα, αύξηση κατά 302,6% κατέγραψαν το Φεβρουάριο του 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 133,0 εκατ. ευρώ, έναντι 33,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021, ενώ αύξηση κατά 152,8% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Φεβρουάριος 2022: 69,9 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2021: 27,7 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 314,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 23,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

ΤτΕ: Στα 4,48 δισ ευρώ υποχώρησε το ταμειακό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 123,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 7,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Αύξηση κατά 205,8 εκατ. ευρώ (306,2%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 273,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 89,0 εκατ. ευρώ (147,9%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 149,2 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 282,5%, καθώς και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 5,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 18,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Φεβρουάριο του 2022, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 302,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 291,7% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 72,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 312,5% (Φεβρουάριος 2022: 59,9 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2021: 14,5 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 261,2% (Φεβρουάριος 2022: 52,8 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2021: 14,6 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 406,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 19,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 264,2% και διαμορφώθηκαν στα 18,2 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 420,7% στα 5,5 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 427,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 13,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1.702,1% και διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν σημαντική αύξηση και διαμορφώθηκαν στα 4,0 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 306,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκαν στα 273,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 280,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 152,6 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 340,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 119,4 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 115,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 278,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 285,0% και διαμορφώθηκαν στα 37,2 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 243,5% και διαμορφώθηκαν στα 39,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 451,4% και διαμορφώθηκαν στο 10,9 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 477,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 29,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2.308,1% και διαμορφώθηκαν στα 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ.


Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Φεβρουάριο του 2022 διαμορφώθηκε σε 317,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 314,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 575,6% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2021 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 197,4%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 (κατά 371,5%) όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 (κατά 253,6%). Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 118,6 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 433,7%. Άνοδο κατά 292,3% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 68,4 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 429,4% και διαμορφώθηκε σε 41,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 320,8% σε 10,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 544,9% και διαμορφώθηκε σε 23,1 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 1.652,2% σε 6,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 3.103,2% και διαμορφώθηκε σε 5,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 282,5% και διαμορφώθηκε σε 658,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 172,2 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 431,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 190,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 384,5 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 278,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 287,6% και διαμορφώθηκε σε 273,9 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 328,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 199,9%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 255,2% και διαμορφώθηκε σε 96,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 378,6% και διαμορφώθηκε σε 26,0 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 507,4% και διαμορφώθηκε σε 56,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1.466,7% σε 16,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 1.417,1% και διαμορφώθηκε σε 7,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ