Χαλάνδρι: Χρηματοδότηση για την χωροθέτηση σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

 Χαλάνδρι: Χρηματοδότηση για την χωροθέτηση σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αποτελούν προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, με στόχο την ενθάρρυνση της αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων

Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε ο Δήμος Χαλανδρίου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 60.000 ευρώ, για τη χωροθέτηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του.

Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αποτελούν προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, με στόχο την ενθάρρυνση της αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και των οικιστικών ιστών.

Στον Δήμο Χαλανδρίου ήδη έχει πραγματοποιηθεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει:

- Την καταγραφή των στοιχείων υπερκείμενου σχεδιασμού και ειδικότερα την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις εθνικές στρατηγικές και τις στρατηγικές περιφερειακού επιπέδου.

- Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς μελετήθηκαν τα θεσμοθετημένα πολεοδομικά σχέδια, οι υφιστάμενες χρήσεις γης και κυκλοφοριακά ζητήματα, όπως το σύστημα στάθμευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένων και κατανομής της κατοχής οχήματος και θέσεων στάθμευσης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη χωροθέτηση των ηλεκτρικών φορτιστών.

- Την καταγραφή των χώρων στάθμευσης σε όλη την έκταση του δήμου, καθώς και ειδικές θέσεις στάθμευσης ΙΧ (όπως για ΑμεΑ), θέσεις ΤΑΧΙ, λεωφορείων και φορτοεκφορτώσεων.

- Την ανάλυση των υποδομών του οδικού δικτύου, των ποδηλατοδρόμων, των πεζοδρομίων και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

- Την καταγραφή των μελλοντικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- Τη δημιουργία χαρτών σε περιβάλλον G.I.S.

Μετά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, έγινε χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο και καταρτίστηκαν σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν και αντικείμενο της διαβούλευσης, η οποία θα γίνει διαδικτυακά με τους φορείς και τους συλλόγους της πόλης, την ερχόμενη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων, που θα συζητά και θα συνδιαμορφώνει το μέλλον της πόλης. Θα προηγηθεί αντίστοιχη διαβούλευση με τους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων μεθαύριο Πέμπτη 21 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ