«Φωτιά» από σήμερα οι online αγορές από Βρετανία, ΗΠΑ - Οδηγίες για τους καταναλωτές

«Φωτιά» από σήμερα οι online αγορές από Βρετανία, ΗΠΑ - Οδηγίες για τους καταναλωτές

Καταργείται από σήμερα η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22 ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη ακόμα και για αντικείμενα αξίας κάτω των 22 ευρώ θα πρέπει να βάζουν από σήμερα όσοι επιλέγουν να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τις υπόλοιπες τρίτες (δηλαδή εκτός Ε.Ε.) χώρες. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από σήμερα θα επιβάλλεται ΦΠΑ ακόμα και σε αγαθά αξίας κάτω των 22 ευρώ, τα οποία μέχρι πρότινος απαλλάσσονταν από τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Παράλληλα τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός βάσει του οποίου ο ΦΠΑ που θα υπολογίζεται επί του προϊόντος θα είναι ο συντελεστής που ισχύει στη χώρα του αγοραστή και όχι στη χώρα του πωλητή. Έτσι, για την αγορά αγαθών από ένα γαλλικό ή γερμανικό online κατάστημα ο Έλληνας πολίτης θα πληρώνει ελληνικό ΦΠΑ.

Εκείνο που θα πρέπει να προσέχουν όσοι συνεχίζουν να αγοράζουν από καταστήματα που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. είναι αν παρέχεται η δυνατότητα πώλησης μέσα από κράτος-μέλος της Ένωσης. Ορισμένα βρετανικά καταστήματα έχουν ήδη από τις πρώτες ημέρες του Brexit πραγματοποιήσει τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε οι πωλήσεις εντός της Ε.Ε. να πραγματοποιούνται από υποκαταστήματά τους που επίσης βρίσκονται στην Ε.Ε. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι τελωνειακές επιβαρύνσεις που, όπως είπαμε, ισχύουν από σήμερα και για τα μικρής αξίας αντικείμενα.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται από 01.07.2021 στον τομέα των εισαγωγών αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) είναι, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι εξής:

1. Καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας,

2. Καθιερώνονται δύο νέα, προαιρετικής εφαρμογής, καθεστώτα απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας, κατά την εισαγωγή αγαθών αξίας έως του ποσού των 150ευρώ :

- Ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one stop shop-IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο πωλητής των αγαθών και oφόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυντική θυρίδα (one-stop- shop) και

- Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέματος και ο φόρος αποδίδεται για λογαριασμό των παραληπτών στις τελωνειακές αρχές από το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο (κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών - ΕΛΤΑ)

3. Ανεξαρτήτως των ως άνω ειδικών καθεστώτων απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που θα επιλεγεί τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και οι ιδιώτες-καταναλωτές επιβαρύνονται με το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας - κανονικό ή μειωμένο- αναλόγως του είδους του αγαθού που αποτελεί αντικείμενο της διαδικτυακής αγοράς και εισαγωγής.

4. Θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής διασάφησης θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία για κάθε αποστολή (δέμα).

5. Θεσπίζεται ένα νέο υπερ-απλουστευμένο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση Η7) σε επίπεδο Ε.Ε το οποίο υλοποιήθηκε ως νέο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση εισαγωγής e-commerce) στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet,

6. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του νέου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής e-commerce και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων για την επίσπευση της διαδικασίας εκτελωνισμού,

7. Εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και κοινές διαδικασίες για εταιρείες ταχυμεταφοράς και ΦΠΚΥ (τα ΕΛΤΑ Α.Ε βάσει νόμου).

8. Καταργείται η διαλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου,

9. Εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο και υποβολής διασάφησης τα κατωτέρω αντικείμενα τα οποία παραδίδονται άμεσα στους παραλήπτες όπως:

• κάρτες και επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα.

• επιστολές για τυφλούς.

• έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α.. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του Ν.1684/87 πχ. διαφημιστικά έντυπα, κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.

10. Αγαθά για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2021 και έπειτα, ανεξάρτητα από τον χρόνο άφιξης στην Ε.Ε., θα υπόκεινται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους.

11. Ο προμηθευτής ή η ηλεκτρονική διεπαφή (ως «οιονεί» προμηθευτής) δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS για να δηλώσουν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2021.

12. Ομοίως, η υπερ-απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής Η7 (τύπου D προάφιξης ή συνήθης τύπου Α) δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την 1η Ιουλίου 2021 ανεξάρτητα από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ