ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,6% στον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,6% στον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2021

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη.

Μείωση 5,6% παρουσίασε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α' τριμήνου του 2020.
Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2015=100,0 και περίοδο αναφοράς το Α΄ τρίμηνο 2021, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:
Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του A΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 5,6% έναντι μείωσης 6,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.
Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του A΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 44,3% έναντι μείωσης 41,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α΄ τριμήνου 2020 με το Δ΄ τρίμηνο 2019.
Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη.
Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών ( y-o-y) Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, Δείκτη
του Δ΄ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 3,9%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ