Περισσότεροι οφειλέτες με δεσμευμένους λογαριασμούς - Λιγότερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

Πώς επέδρασε ο πρώτος μήνας του lockdown στα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες

Περισσότεροι οφειλέτες με δεσμευμένους λογαριασμούς - Λιγότερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία

Σε λήψη αναγκαστικών μέτρων και κατά τον πρώτο μήνα του lockdown –τον Μάρτιο- εις βάρος των οφειλετών του δημοσίου, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο αριθμός των φορολογουμένων που έχουν υποστεί δέσμευση του τραπεζικού τους λογαριασμού αυξήθηκε στα 1,27 εκατομμύρια άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3530 άτομα συγκριτικά με τον Φεβρουάριο. Βέβαια, ο ρυθμός αύξησης των φορολογουμένων εις βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, ήταν πολύ μικρότερος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα κάτι που οφείλεται προφανώς και στο γεγονός ότι μετά τα μέσα Μαρτίου είχαμε ουσιαστικά «πάγωμα» κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με μέχρι μεγαλύτερα των 500 ευρώ, μειώθηκε τον Μάρτιο στα 1,765 εκατομμύρια άτομα συγκριτικά με τα 1,807 εκατομμύρια άτομα του Φεβρουαρίου δηλαδή μειώθηκε κατά 42.078 άτομα. Και ο αριθμός των οφειλετών της εφορίας –ανεξαρτήτως ύψους χρεών- μειώθηκε κατά 38.639 άτομα φτάνοντας στα 3.954.882 άτομα.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

  • Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 105.811.437.645 € το Μάρτιο έναντι 106.054.661.262,07 € το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,23%).
  • Ανεπίδεκταείσπραξης:150.184.899,48 € το Μάρτιο έναντι 21.831.890.020,08 € το Φεβρουάριο (αύξηση κατά 1,46%).
  • Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 660.395.514 € το Μάρτιο έναντι 84.222.771.241,99 € το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,67%).
  • Νέο ληξιπρόθεσμο:

Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.213 εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.636 εκ. (μείωση κατά 16,04%). Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 545 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 489 εκ. (αύξηση κατά 11,45%)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ