Κομισιόν: «Πράσινο φως» για τα επιδόματα των 800 ευρώ στους επαγγελματίες

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για τα επιδόματα των 800 ευρώ στους επαγγελματίες

Tο καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων διαχειριστών μικρών επιχειρήσεων, σε τομείς που έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.

Οπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020, όπως τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου και στις 8 Μαΐου 2020.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Το καθεστώς των 500 εκατ. ευρώ που εγκρίναμε θα στηρίξει την ελληνική οικονομία, βοηθώντας τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για την εξεύρεση λύσεων για τη στήριξη της οικονομίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.»

Τα ελληνικά μέτρα στήριξης
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου, ένα καθεστώς για την καταβολή εφάπαξ ποσού ύψους 800 ευρώ ανά αυτοαπασχολούμενο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων διαχειριστών εταιρειών οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους, σε τομείς που πλήττονται σοβαρά από την έξαρση του κορονοϊού. Το μέτρο αποσκοπεί στη μερική αποζημίωση των επιλέξιμων δικαιούχων για την πιθανή απώλεια εισοδήματος λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ιδίως, i) το μέτρο παρέχει στήριξη παρόμοια με επιδότηση μισθού που θα αντισταθμίσει εν μέρει την απώλεια εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών μικρών επιχειρήσεων, ii) η ενίσχυση είναι αναλογική, καθώς υπολογίζεται με βάση τον εθνικό μηνιαίο κατώτατο μισθό στην Ελλάδα, και iii) η καταβολή θα περιοριστεί στην περίοδο από 17 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ