Μέλος του «Brain Regain» η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Μέλος του «Brain Regain» η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της οικονομίας

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) έχει αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή ότι το πρόβλημα της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου έχει σημαντική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των εταιρειών, καθώς πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο χάνεται, και υλοποιεί πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αναστροφής του brain drain, προσελκύοντας Έλληνες, που έχουν φύγει και καταξιωθεί επαγγελματικά στο εξωτερικό, πίσω στη χώρα τους. Για την εντατικοποίηση αυτής της προσπάθειας, η ΕΕΣΥΠ συμμετέχει στη συμμαχία εταιρειών της πρωτοβουλίας “Brain Regain”. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε καίριους κλάδους της οικονομίας, όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βιομηχανία, τουρισμός, κατασκευές, τεχνολογία κλπ., και στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού. Η ΕΕΣΥΠ υποστηρίζει έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή, έχοντας διαθέσει ανώτερα στελέχη της για τον ρόλο του μέντορα. Οι μέντορες του “Brain Regain” παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση και είναι επιφορτισμένοι με το έργο της καθοδήγησης των Ελλήνων του εξωτερικού, έχοντας προσωπική επαφή και απευθείας συζητήσεις με όσους έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

Με αφορμή τη συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στην πρωτοβουλία του “Brain Regain”, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, κα Ράνια Αικατερινάρη δήλωσε: «Αρκετοί Έλληνες επιστήμονες και υψηλής κατάρτισης νέοι επαγγελματίες έφυγαν και συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Η νοσταλγία της επιστροφής είναι πάντα στο μυαλό τους, όμως για να γίνει πράξη χρειάζεται να πεισθούν οτι επιστρέφουν σε μία σύγχρονη οικονομία που προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και καταξίωσης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα σε ένα αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον που επιβραβεύει και ανταμείβει αυτούς που αξίζουν και αυτούς που μοχθούν. Στην ΕΕΣΥΠ στοχεύουμε στην προσέλκυση καταξιωμένων Ελλήνων του εξωτερικού και προσπαθούμε συστηματικά να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και εμπειρία τους προς όφελος των εταιρειών του χαρτοφυλακίου μας, έχοντας ως εργαλείο τις αξίες μας και την δυναμική μίας νέας εταιρείας με σύγχρονη εταιρική κουλτούρα που θέλει να πετύχει τον εκσυχρονισμό, τη διαφάνεια και αξιοπιστία, την καλύτερη αποδοτικότητα και την ανάπτυξη των δημοσίων επιχειρήσεων»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ