Αντισυνταγματικές οι περικοπές στα δώρα του Δημοσίου, λέει η επταμελής σύνθεση του ΣτΕ

Αντισυνταγματικές οι περικοπές στα δώρα του Δημοσίου, λέει η επταμελής σύνθεση του ΣτΕ

Η επταμελής σύνθεση του ΣτΕ έκρινε πως η περικοπή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας σε εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους αντιβαίνουν στις συνταγματικές διατάξεις.

Το θέμα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου για τελική κρίση, ενώ οι δικαστές αναφέρουν στο σκεπτικό τους για τις περικοπές που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1/1/2013 ότι "ο νομοθέτης όφειλε αποφαινόμενος τεκμηριωμένα για την αναγκαιότητα του μέτρου, να εξετάσει την ύπαρξη τυχόν εναλλακτικών επιλογών και να συγκρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας για τον επιδιωκόμενο δημόσιο σκοπό της δημοσιονομικής προσαρμογής καθώς και εάν οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης περικοπής αποδοχών στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων, αθροιζόμενες με τις επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, και συνδυαζόμενες με τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των υπαλλήλων, κάτω του επιπέδου της αξιοπρεπούς διαβίωσης".

"Mε την επίμαχη διάταξη επιχειρείται νέα, για πολλοστή φορά περικοπή την αποδοχών, της ίδιας ακριβώς ομάδας θιγόμενων, ειδικότερα δε, θεσπίζεται πλέον με αυτήν, όχι περαιτέρω μείωση, αλλά κατάργηση των ετήσιων αποδοχών», προσθέτοντας ότι «επιδόματα, εορτών και αδείας, συνδέονται από τη φύση τους με τις αυξημένες ανάγκες που ανακύπτουν κατά τις εορταστικές περιόδους και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, οι οποίες ανάγκες συντρέχουν για όλους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από το μισθό του καθενός".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ