Πώς θα δοθούν οι άδειες για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο - Οι προτάσεις

Πώς θα δοθούν οι άδειες για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο - Οι προτάσεις


Να κλείσει το μέτωπο των τυχερών παιχνιδιών μέσω του Διαδικτύου επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση. Το σχέδιο νόμου για τη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Οκτωβρίου το υπουργείο ΟΙκονομικών.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011)» προβλέπει την παροχή απεριόριστου αριθμού αδειών, χωρίς διαγωνισμό, με το ανάλογο τίμημα, προσαρμοζόμενο στις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό τζόγο 24 εταιρείες που πριν από επτά χρόνια είχαν ενταχθεί σε ένα ιδιότυπο μεταβατικό καθεστώς. Από τις 24 εταιρείες οι τρεις διενεργούν το 95% του τζίρου. Ο τζίρος της αγοράς πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, ανήλθε στα 5,3 δις. ευρώ και τα μικτά κέρδη -έσοδα μείον τα κέρδη των νικητών- στα 282 εκατ. ευρώ. Από τα μικτά κέρδη το κράτος φορολογεί το 35%.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, προβλέπονται δύο τύποι αδειών: α) για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, δηλαδή αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) για τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια (π.χ. ρουλέτα, μπλακ τζάκ κ.λπ). Το αντίτιμο για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ και για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων σε 1.000.000 ευρώ. Για τη χορήγηση απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ. Οι άδειες χορηγούνται μέσω της ΕΕΕΠ εντός δύο μηνών από την αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Ένα έτος πριν τη λήξη της άδειας, ή και νωρίτερα ο κάτοχος της άδειας μπορεί να ζητεί με αίτηση του προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος. Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο είναι δυνατό να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Επίσης, οι κάτοχοι των αδειών θα πρέπει διεξάγουν τυχερά παίγνια μέσω ιστοτόπων που έχουν υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr. Κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ