Προσδοκούν ανάσταση... εξωδικαστικού

Με ρυθμούς χελώνας εγκρίσεις - μόλις 114 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους

Προσδοκούν ανάσταση... εξωδικαστικού

Από τη μια η τρελή γραφειοκρατία και η εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, από την άλλη οι απρόθυμες και δυσκίνητες τράπεζες, δεν είναι να απορεί κανείς για το ότι από τις χιλιάδες των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με το “βουνό” των χρεών προς εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, μόλις 114 έχουν κατορθώσει να πάρουν πράσινο φως και να υπαχθούν στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, δηλαδή στις 120 δόσεις. 

Οι βελτιωτικές διατάξεις, που ψηφίστηκαν μόλις πρόσφατα και η υπογραφή όλων των αναγκαίων Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων, εκτιμάται ότι μπορούν να δώσουν μια ώθηση στη διαδικασία, η οποία προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς σε σχέση με το οξύ πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και την επιτακτική ανάγκη να πάρουν “ανάσα” τουλάχιστον οι βιώσιμες επιχειρήσεις, πριν “σκάσουν” από τον όγκο των χρεών και των τρεχουσών υποχρεώσεων. Τα έως τώρα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται, άλλωστε, μάλλον απογοητευτικά:
Επιχειρήσεις:
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.189 αιτήσεις και εξ αυτών 59 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους, προς Τράπεζες, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και προμηθευτές. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι στο σημείο εκκίνησης βρέθηκαν 32.895 επιχειρήσεις, ενώ με το “καλημέρα” βγήκαν “εκτός” οι 5.981 από αυτές, καθώς δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από τις 59 ρυθμίσεις, οι 50 έγιναν κατόπιν διμερούς διαπραγμάτευσης με πιστωτή που είχε πάνω από το 85% της οφειλής κι αυτό σημαίνει ότι όπου εμπλέκονται πολλοί (τράπεζες, δημόσιο, ταμεία), το πράγμα δυσκολεύει.
Ελεύθεροι επαγγελματίες:
Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.481 αιτήσεις, και εξ αυτών 55 ελεύθεροι επαγγελματίες έχει πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Κι εδώ στο σημείο εκκίνησης βρέθηκαν πολύ περισσότεροι (14.494), ενώ το ποσοστό απόρριψης διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα. Σημειωτέον ότι 2.177 αιτήσεις βρίσκονται ακόμα υπό επεξεργασία. Επίσης 373 Αγρότες ξεκίνησαν την ετοιμασία της αίτησης τους για χρέη προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και PQH (πρώην ΑΤΕ κλπ τράπεζες υπό εκκαθάριση).
Ας δούμε ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού:
1. Υπάρχει όριο στις οφειλές προς ρύθμιση;
Στην πραγματικότητα όχι, καθώς με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις και την υπογραφή των σχετικών Αποφάσεων, το όριο των 50.000 ευρώ έχει καταργηθεί.
2. Υπάρχουν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις υπαγωγής για τις μεγάλες οφειλές;
Για χρέη που ξεπερνούν συνολικά τις 125.000 ευρώ, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος ή άδεια λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α', είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των αυτοτελώς βεβαιωμένων προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, ώστε το ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, βάσει του οποίου κρίνεται η βιωσιμότητα, να είναι πλασματικά μειωμένο, χωρίς ωστόσο το ποσό αυτό να ταυτίζεται με το ποσό αποπληρωμής της οφειλής που προτείνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
3. Μέχρι ποιας χρονιά χρέη μπορούν να ρυθμιστούν;
Οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν εντός του 2017, συμπεριελήφθηκαν στον Εξωδικαστικό. Με αυτό το δεδομένο, όσοι είχαν υποβάλει αίτηση υπαγωγής και δεν πρόλαβαν τις ευνοϊκότερες διατάξεις, θα έχουν τη δυνατότητα να διαγράψουν την αρχική αίτηση και να την επανυποβάλουν, συμπεριλαμβάνοντας τις οφειλές του 2017.
4. Λάθη ή ελλείψεις μπορούν να θεραπευτούν;
Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, δίνεται η δυνατότητα εκ των υστέρων διορθώσεων, εντός 10 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης, αλλά για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας.
5. “Κόφτες” στη ρύθμιση των 120 δόσεων υπάρχουν;
Όπως είναι λογικό, το Δημόσιο απορρίπτει τις αιτήσεις, όσων έχουν ικανή περιουσία για την εξόφληση των οφειλών τους. Ειδικότερα, εφόσον: α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλέτη/συνοφειλετών υπερβαίνει το ποσό των (50.000 Χ 25=) 1.250.000 ευρώ ή το 20πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και
β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων, υπερβαίνει το ποσό των (200.000 Χ 20=) 4.000.000 ευρώ ή το 15πλάσιο της προς ρύθμιση οφειλής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.
Πηγή: Από την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ