«Πληγή» το brain drain στην Ελλάδα

Τι δείχνουν έρευνες

«Πληγή» το brain drain στην Ελλάδα

 

Δραματικές διαστάσεις έλαβε η φυγή των νέων, και ειδικότερα η «εκροή εγκεφάλων» στην Ελλάδα μετά το 2010.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, ο αριθμός των νέων που έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα ανέρχεται σε 400.000, ενώ οι χώρες υποδοχής έχουν αυξήσει το ΑΕΠ κατά 13 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ μετά την κρίση τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων υπερδιπλασιάστηκαν καθώς η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ανέργων σημειώθηκε μεταξύ των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης (179,1%), ενώ η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ των 28 όσον αφορά την απασχόληση αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, που η Adecco Ελλάδας διερευνά το θέμα της Απασχολησιμότητας στην Ελλάδα, το brain drain εμφανίζει πτωτική πορεία, καθώς η τάση αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό δείχνει να υποχωρεί. Ειδικότερα, το ποσοστό των υποψηφίων που εξετάζουν το ενδεχόμενο εργασίας στο εξωτερικό υποχώρησε στο 22%, ενώ το 2017 το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 33%.

Εν τω μεταξύ, το πρώτο και βασικό εύρημα της έρευνας της Adecco Ελλάδας με τον τίτλο «Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα» που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην αγορά εργασίας το 2018, αποτελεί η διαχρονικά αυξητική τάση του ποσοστού των απασχολημένων που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς τουλάχιστον μία φορά στην επαγγελματική τους ζωή. Συγκεκριμένα, το 64% των ερωτωμένων, που αυτή τη στιγμή εργάζονται, δήλωσε ότι έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας τουλάχιστον μία φορά, σε σύγκριση με το 58% που δήλωνε το ίδιο το 2017.

Οι περισσότεροι από αυτούς (32%) ανέφεραν ότι χρειάστηκαν διάστημα μικρότερο των 6 μηνών για να επανατοποθετηθούν στην αγορά, ενώ το 15% των συμμετεχόντων στην έρευνα χρειάστηκε 6-11 μήνες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η επανένταξη στην αγορά εργασίας καθυστερεί.

Η διατήρηση επαφής των υποψηφίων με την αγορά καθώς και οι στοχευμένες ενέργειες αναζήτησης αποτελούν τα κλειδιά για τη μείωση του χρόνου αναμονής. Όσο περισσότερο παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, τόσο αυξάνεται η δυσκολία επανένταξης.

Η κινητικότητα στην αγορά επιβεβαιώνεται ως τάση και από το γεγονός ότι υποψήφιοι για τις ανοικτές θέσεις εργασίες δεν είναι μόνο τα άτομα που είναι εκτός αγοράς, αλλά και μεγάλη μερίδα απασχολούμενων που δεν είναι ικανοποιημένοι από την τρέχουσα εργασία τους. Συγκεκριμένα, το 2018 ποσοστό 66% των ερωτωμένων στην έρευνα δηλώνουν ότι βρίσκονται σε ενεργή αναζήτηση εργασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ