Ο εξωδικαστικός και οι νέες παρεμβάσεις

Ευκαιρία ζωής για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ο εξωδικαστικός και οι νέες παρεμβάσεις

Νέες παρεμβάσεις σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί περαιτέρω το πλαίσιο του μηχανισμού του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών μελετούν διεξοδικά τα συναρμόδια υπουργεία.

Στην κυβέρνηση και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους εκτιμούν πως θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου από 100.000 έως 400.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση αφορά στη ρύθμιση χρεών προς την εφορία έως 20.000 ευρώ και σε όσους οφειλέτες διαθέτουν χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, αλλά οι φορολογικές τους οφειλές αντιστοιχούν στο 85% των συνολικών τους χρεών. Για τις περιπτώσεις αυτές εξετάζεται το καθολικό κούρεμα των προσαυξήσεων των φορολογικών οφειλών και η μείωση του κεφαλαίου, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Να σημειωθεί πως οι ιδιώτες όφειλαν 95,2 δισ. ευρώ στην εφορία στο τέλος του 2016, ενώ σήμερα πάνω από τους μισούς Έλληνες χρωστούν στην εφορία και 1,6 εκατομμύριο έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης,.

Από τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων και οι υποχρεώσεις προς μικρούς πιστωτές της επιχείρησης. Έως σήμερα εκτός διαδικασίας τίθεται μια επιχείρηση στην οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή (τράπεζες, εφορία, Ταμεία, δήμοι κ.λπ.) της υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη.

Να σημειωθεί πως τη διαδικασία υπαγωγής στον μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών μπορεί να την κινήσει ο οφειλέτης υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι το τέλος του 2018, αλλά μπορούν να την κινήσουν και οι πιστωτές κοινοποιώντας στον οφειλέτη πρόσκληση να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου.
Τα τυπικά κριτήρια για την υποβολή των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος των εταιρειών, είναι να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες) άνω των 20.000 ευρώ στις 31.12.2016 και οι επιχειρήσεις να έχουν τουλάχιστον μία χρονιά στις τελευταίες τρεις που να εμφανίζουν λειτουργικά κέρδη (EBITDA).

Για να υπαχθούν, όμως, στον εξωδικαστικό υποχρεούνται στο πλαίσιο της αίτησης να αποκαλύψουν με κάθε λεπτομέρεια τα περιουσιακά τους στοιχεία και την πραγματική οικονομική τους κατάσταση (ζητούνται πάνω από 25 έγγραφα, πιστοποιητικά, αποδεικτικά κ.λπ.), γεγονός που αναμένεται ότι θα αποθαρρύνει τουλάχιστον εκείνους που δρουν ως «στρατηγικοί κακοπληρωτές».