Φοβού το Δημόσιο και πλήρωνε τους… φόρους

Αυξάνονται και… πληθύνονται τα κόκκινα δάνεια

Φοβού το Δημόσιο και πλήρωνε τους… φόρους

«Αγκάθι» και ίσως το μεγαλύτερο για τις τράπεζες παραμένουν τα «κόκκινα» δάνεια. Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημιουργήθηκαν νέα δάνεια, ύψους 2,5 δισ. ευρώ κα αφορούν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs). Τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο, ενώ περί το 1 δισ. ευρώ υπολογίζεται η αύξησή τους κατά το β΄ τρίμηνο.

Οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις για οφειλές προς το Δημόσιο αποτελούν φόβητρο για τους οφειλέτες, με αποτέλεσμα αυτοί να προτιμούν να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τις πληρωμές δανείων προς τις τράπεζες.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ΤτΕ, το 73,7% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά διαμορφώνεται στο 77,9%, για τα επιχειρηματικά στο 73,4%, ενώ για τα καταναλωτικά τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου στο 83%.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι το 52,3% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που εμπίπτουν στην κατηγορία καθυστέρησης μεγαλύτερης των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 720 ημερών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2015 ανερχόταν σε 28,7%.

Το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έχοντας να διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό και με δεδομένο ότι οι διαγραφές δανείων δεν μπορούν να αποτελούν τη μόνη οδό για να πιάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί από τον SSM (Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) έως το 2019, βρίσκεται ήδη σε διαδικασίες πώλησης των χαρτοφυλακίων τα οποία σε πρώτη αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις (καταναλωτικά, κάρτες κ.τ.λ.). Καλούν παράλληλα τους δανειολήπτες σε μια τελευταία ευκαιρία να διευθετήσουν οριστικά το χρέος τους πριν αυτό περάσει στα χέρια ξένων ή εγχώριων εταιρειών διαχείρισης (funds).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ