Παίρνουν μπρος τρεις αυτοκινητόδρομοι - Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο - Οι οικονομικές επιπτώσεις

Παίρνουν μπρος τρεις αυτοκινητόδρομοι - Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο - Οι οικονομικές επιπτώσεις
Την κύρωση των συμφωνιών για την τροποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης των έργων μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης δύο αυτοκινητοδρόμων προβλέπει το νομοσχέδιο με τα 13 προαπαιτούμενα που κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή.

Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και του κλάδου Λεύκτρου-Σπάρτης όπως επίσης και του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Το μεγάλο έργο για την Πελοπόννησο, θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον Αύγουστο του 2016 σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η αναθεώρηση Με την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, στόχος είναι, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση «να καταστεί εφικτή η επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του έργου μέσω της εξασφάλισης της βιωσιμότητάς του και της χρηματοδότησής του με ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια».

Για το έργο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και Λεύκτρου Σπάρτης, μεταξύ άλλων, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι:

· Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να υποστηρίξει την εξυπηρέτηση των δανείων του έργου κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδοτούμενης λειτουργίας σε περίπτωση και μόνο στο βαθμό όπου αυτό θα καταστεί απαραίτητο μέσω της καταβολής πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας. Η πρόσθετη επιδότηση λειτουργίας δεν θα ξεπεράσει τα 330 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή τα 168 εκατ. ευρώ σε καθαρή τρέχουσα αξία.

· Το ελληνικό δημόσιο εγγυάται προς τους δανειστές την καταβολή από τους μετόχους του παραχωρησιούχου ενός πρόσθετου ίδιου κεφαλαίου που θα ισοδυναμεί με 10 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση όπου ο παραχωρησιούχος αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την αναβαλλόμενη πρόσθετη δεσμευτική επένδυση.

· Οι μέτοχοι του παραχωρησιούχου αναλαμβάνουν να καταβάλλουν πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη ενός μέρους του χρηματοδοτικού κενού, ποσού ίσου με 10 εκατ. ευρώ ως πρόσθετη δεσμευτική επένδυση, επιπλέον των 112,2 εκατ. ευρώ της δεσμευτικής επένδυσης που ήδη έχει εισρεύσει το Έργο. Το προκαταβολικό ποσό δεσμευτικής επένδυσης έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί τον Μάρτιο του 2016

· Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τις απομένουσες κατασκευαστικές εργασίες το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2016 ενώ παραιτείται από το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεών του για καταβολή αποζημιώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες ανέρχονται σε 106,6 εκατ. ευρώ

· Οι δανειστές, μεταξύ άλλων μειώνουν τα δάνεια που έχουν δεσμευτεί για το έργο κατά 40 εκατ. ευρώ γεγονός που θα οδηγήσει στην περαιτέρω μείωση των χρηματοδοτικών εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδοτούμενης λειτουργίας.

Όσον αφορά στο έργο του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, η εισηγητική έκθεση αναφέρει ότι «θα μειωθεί η ονομαστική απόδοση από 8,45% σε 7,49%. «Η συμφωνία αυτή είναι επωφελής για το δημόσιο καθώς αποκαθίστανται οι προβλέψεις εσόδων που αναμένεται να λάβει το δημόσιο τα οποία και αποτιμώνται σε περίπου 105 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, με την κύρωση των συμφωνιών επέρχονται οι ακόλουθες επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

· Για το έργο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας το ΓΛΚ αναφέρεται σε ενδεχόμενη δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ ύψους έως 330 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να προκύψει από την καταβολή πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα από την 1-7-2016 έως το Φεβρουάριο του 2033. Επίσης, μπορεί να προκύψει δαπάνη 10 εκατ. ευρώ λόγω εγγύησης εκ μέρους του δημοσίου σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του παραχωρησιούχου, της αναβαλλόμενης δεσμευτικής επένδυσης όπως αυτή προβλέπεται στη Συμφωνία Τροποποίησης. Τέλος, γίνεται λόγος για μείωση της συμβατικής υποχρέωσης του δημοσίου προς αποζημίωση του παραχωρησιούχου μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου κατά 106,6 εκατ. ευρώ.

· Για τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, το ΓΛΚ αναφέρεται σε διασφάλιση είσπραξης εσόδων του δημοσίου τα οποία αποτιμώνται σε 105 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ