Στα 1,87 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014

Στα 1,87 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014
Στα 3,697 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014 έναντι ελλείμματος 5.441 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και του επικαιροποιημένου στόχου που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 761 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, και με βάση τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.872 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 603 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 4.939 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 51.367 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.914 εκατ. ευρώ ή 7,1% έναντι του στόχου, εκ των οποίων ποσό ύψους 1,9 δισ. ευρώ αφορά έσοδα από SMP΄s τα οποία δεν εισπράχθηκαν στο 2014. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.650 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3.500 εκατ. ευρώ ή 7,0 % έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.240 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.384 εκατ. ευρώ ή κατά 3,0% έναντι του στόχου.