Άντληση 1,625 δισ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων

 Άντληση 1,625 δισ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων
Στην άντληση ποσού 1,625 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με οριακά μειωμένο επιτοκιακό κόστος.


Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ, που διενεργήθηκε σήμερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,75% έναντι 1,80% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 17 Ιουνίου 2014. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,94 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,35 φορές.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου¬ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014, στις 12:00 το μεσημέρι.