ΥΠΟΙΚ: Παράταση για τη συμμετοχή στις τραπεζικές ενισχύσεις

ΥΠΟΙΚ: Παράταση για τη συμμετοχή στις τραπεζικές ενισχύσεις
Την απόφαση για παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, της προθεσμίας για τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στις διατάξεις του Νόμου Αλογοσκούφη υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.


Σύμφωνα με την απόφαση, παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2014 η συμμετοχή των των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α/9−12−2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Ο νόμος ορίζει τρεις πυλώνες στήριξης:
- τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, η ονομαστική αξία των οποίων σήμερα διαμορφώνεται σε 2,71 δισ. ευρώ, μετά την αποπληρωμή τους από την Alpha Bank και την Τρ. Πειραιώς.
- τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Σήμερα οι εγγυήσεις αυτές διαμορφώνονται σε 49 δισ. ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι από το Μάρτιο του 2015 δεν θα είναι επιλέξιμες από την ΕΚΤ, άρα οι τράπεζες θα πρέπει να τις αντικαταστήσουν.
- έκδοση τίτλων του ελληνικού δημοσίου από τον ΟΔΔΗΧ, διάρκειας έως τριών ετών οι οποίοι διατίθενται στις τράπεζες. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες.