Ενίσχυση της ΕΕ στις εξαγωγές της Ελλάδας, κάμψη στο σύνολο και σκληρό ευρώ

Ενίσχυση της ΕΕ στις εξαγωγές της Ελλάδας, κάμψη στο σύνολο και σκληρό ευρώ
Ενίσχυση του μεριδίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας το α’ τρίμηνο του έτους, αποτυπώνουν

σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία, κατά το εξεταζόμενο διάστημα ενισχύθηκαν και οι πτωτικές τάσεις των εξαγωγών. Σύμφωνα με τον ΠΣΕ, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος στις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες και αφετέρου τις συνέπειες του σκληρού ευρώ στις προσπάθειες των Ελλήνων Εξαγωγέων να διεισδύσουν σε αγορές εκτός ΕΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και τους Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των στοιχείων αυτών, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε κατά 20,8% στα 2,02 δις ευρώ (από 2,55 δις ευρώ τον Απρίλιο του 2013). Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μικρότερη υποχώρηση της τάξης του 12,4%%.

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής υποχώρησης, σε επίπεδο 4μήνου, Ιανουάριος-Απρίλιος 2014, καταγράφεται μείωση εξαγωγών κατά 7,8%, στα 8,39 δις ευρώ από 9,1 δις ευρώ στο αντίστοιχο 4μηνο του 2013. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μικρότερη μείωση κατά 6,5%.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι ενισχύεται σημαντικά το μερίδιο των χωρών της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, καθώς προς τους ευρωπαίους εταίρους καταγράφονται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποχώρησης έναντι των Τρίτων Χωρών. Συγκεκριμένα, στο α’ τετράμηνο του 2014, οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ υποχώρησαν κατά 2,9%, έναντι μείωσης 11,8% προς τις Τρίτες Χώρες. Έτσι, στο διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2014 το μερίδιο των χωρών της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 47,9% (έναντι 52,1% των Τρίτων Χωρών), από το 45,5% της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (οπότε και το ποσοστό των εξαγωγών που απορροφήθηκε από Τρίτες Χώρες είχε ανέλθει στο 54,5%).

Αν μάλιστα, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή από τις εξαγωγές, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ ανέρχεται στο 65,8% από 65,2% του α’ 4μήνου του 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Τρίτες χώρες διαμορφώνονται στο 34,2% (από 34,8%).

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν μεταξύ άλλων, τη μεγάλη βαρύτητα του κλάδου των πετρελαιοειδών στο σύνολο των εξαγωγών, σημειώνει ο ΠΣΕ.

Οι εισαγωγές

Στο πεδίο των εισαγωγών, κατά την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2014 καταγράφηκαν έντονες διακυμάνσεις, εξαιτίας κυρίως των παραλαβών πλοίων κατά το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, με αποτέλεσμα σε επίπεδο 4μήνου να καταγράφεται μικρή υποχώρηση της τάξης του 1,6% στα 15,5 δις ευρώ (από 15,76 δις ευρώ του α’ τετραμήνου του 2013). Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερα και ξεπερνάει το 3,8%, ενώ αν εξαιρεθούν και τα πλοία, οι εισαγωγές της χώρας εμφανίζονται στάσιμες σε σχέση με το α’ τετράμηνο του 2013.

Όπως σημειώνεται, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις για το μήνα Απρίλιο, η μείωση των εισαγωγών ήταν μικρότερη των προβλέψεων (-7,5% έναντι εκτίμησης για υποχώρηση κατά 7,7%), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει ακόμη μικρότερη μείωση κατά 3,8% (έναντι εκτιμήσεων για υποχώρηση της τάξης του 4%).

Η μεγάλη μείωση των εξαγωγών του περασμένου Απριλίου και η αντίστοιχη μικρότερη υποχώρηση των εισαγωγών, προκάλεσαν νέα αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά 6,8% στο α’ τετράμηνο του έτους. Αν μάλιστα εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η αύξηση του ελλείμματος είναι εκρηκτική και διαμορφώνεται στο 25,4%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ