Στο νέο χαμηλό 0,15% το επιτόκιο της ΕΚΤ

Στο νέο χαμηλό 0,15% το επιτόκιο της ΕΚΤ
Οι αναλυτές είχαν προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία είναι η πρώτη από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες που υιοθετεί αρνητικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων.

Πρόκειται για ιστορικό «χαμηλό» από τη θέσπιση του ευρώ την 1.1.1999 και την έκδοση τραπεζογραμματίων και νομισμάτων την 1.1.2002, έως σήμερα.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι:

-Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος θα μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης στο 0,15%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ με την πράξη που πρόκειται να διακανονιστεί στις 11 Ιουνίου 2014.

-Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί κατά 10 μονάδες βάσης στο ‑0,10%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2014.

-Το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθεί κατά 35 μονάδες βάσης στο 0,40%. Το νέο επιτόκιο θα τεθεί σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2014.

Με την υιοθέτηση αρνητικού επιτοκίου στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων η ΕΚΤ ουσιαστικά θα χρεώνει τις τράπεζες που τοποθετούν τα κεφάλαια τους σε αυτήν με στόχο να ενισχύσει τον δανεισμό μεταξύ των τραπεζών και τελικά προς τον ιδιωτικό τομέα.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της ΕΚΤ στις 3.30 ώρα Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ ανακοίνωσε πως θα δώσει διευκρινίσεις για το αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων αλλά και για "περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης της μετάδοσης της πολιτικής της".

Νωρίτερα σε καθορισμό επιτοκίων προχώρησε η BoE