Πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δις ευρώ στο 11μηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δις ευρώ στο 11μηνο
Με πρωτογενές πλεόνασμα 2,7 δισ. ευρώ έκλεισε ο Προϋπολογισμός το ενδεκάμηνο του 2013, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1.419 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.659 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 11-μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.223 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 12.852 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 4.290 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47.162 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του αναθεωρημένου στόχου .
Tα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.738 εκατ. ευρώ, 57 εκατ. ευρώ ή 0,1% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 .
Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39.498 εκατ. ευρώ και υστέρησε οριακά κατά 43 εκατ. ευρώ ή -0,1% έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 50.385 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.000 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (51.384 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46.435 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 745 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (39.795 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8.651 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 3.111 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.501 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 48,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ