Σύνταξη σε 45 ημέρες θα δίνει ο ΟΑΕΕ

Σύνταξη σε 45 ημέρες θα δίνει ο ΟΑΕΕ
Σύνταξη μέσα σε 45 μέρες -ή το αργότερο σε 75 ημέρες σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης- μπορούν να πάρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τον ΟΑΕΕ.Με εγκύκλιό του, το Ταμείο δίνει αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης της προσωρινής σύνταξης «ξεμπλοκάροντας» και τα εκκρεμή αιτήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Εθνους ηΗ εγκύκλιος ρυθμίζει και θέματα όσων αποχωρουν με αναγνώριση πλασματικών ετών ή κάνουν διακοπή επαγγέλματος χωρίς να έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. προσωρινή σύνταξη φτάνει το 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ορίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ