Ερχονται καλύτερες μέρες για την κυπριακή οικονομία

Ερχονται καλύτερες μέρες για την κυπριακή οικονομία
Καλύτερες μέρες ααναμένονται για την κυπριακή οικονομία από το 2014 και μετά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να κυμανθεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ελαφρά πιο κάτω από το 7% σε σύγκριση με γύρω στο 5,5% τον προηγούμενο χρόνο, λόγω κυρίως της προβλεπόμενης συρρίκνωσης της κυπριακής οικονομίας καθώς και της μη διατήρησης κάποιων προσωρινών εσόδων του 2013. Τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις και πολιτικές, το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να βελτιωθεί και να περιορισθεί γύρω στο 4,5% του ΑΕΠ.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και για το πρωτογενές ισοζύγιο το οποίο προβλέπεται να είναι ελλειμματικό και να κυμανθεί το 2014 γύρω στο 3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 2,5% τον προηγούμενο χρόνο. Τα επόμενα δύο χρόνια το πρωτογενές ισοζύγιο προβλέπεται να βελτιωθεί και να πλησιάσει την ισοσκέλιση. Ο προϋπολογισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, συρρίκνωση της τάξης του 3,9% του ρυθμού ανάπτυξης για το 2014 και 8,7% για το 2013.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, στο 19,5% θα φτάσει η ανεργία το 2014 σε σχέση με 17% το 2013 και 11,8% το 2012.

Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ελαφρώς στο 1,2% το 2014, σε σύγκριση με 1% το 2013 και 3,1% το 2012. Παράλληλα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 2% το 2013 σε σχέση με συρρίκνωση της τάξης του 6,9% το 2012.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης για το 2014 υπολογίζονται σε περίπου €1,8 δισ., εκ των οποίων περίπου €1 δισ. ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και το υπόλοιπο λήξεις δημόσιου χρέους. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες υπολογίζεται όπως ικανοποιηθούν μέσω δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Παράλληλα, προγραμματίζεται όπως συνεχισθεί η ανανέωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ και να γίνει ανανέωση του χρεογράφου ύψους €1,99 δισ. που είχε εκδοθεί αρχικά για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής Τράπεζας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ