Εκτίναξη του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου κατά 35,6% τον Απρίλιο

Εκτίναξη του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου κατά 35,6% τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Μεγάλη αύξηση κατά 19,8% σημείωσαν οι εισαγωγές τον Απρίλιο υπερκαλύπτοντας την αύξηση των εξαγωγών κατά 11,1% με αποτέλεσμα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου να καταγράψει ισχυρή άνοδο κατά 35,6%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.467,1 εκατ. ευρώ (4.806,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.019,4 εκατ. ευρώ (4.421,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 11,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 463,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 17,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία ενισχύθηκε κατά 464,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 17,1%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023.

Τον ίδιο μήνα, ωστόσο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 7.480,0 εκατ. ευρώ (8.000,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.241,7 εκατ. ευρώ (6.825,3 εκατ. δολάρια) το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2023 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 19,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 970,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 20,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία αυξήθηκε κατά 968,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 20,6%, σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Απρίλιο 2024 ανήλθε σε 3.012,9 εκατ. ευρώ (3.193,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.222,3 εκατ. ευρώ (2.403,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 35,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 507,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 25,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία αυξήθηκε κατά 504,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 25,5% σε σχέση με τον μήνα Απρίλιο 2023.

Η εικόνα του τετραμήνου

Σε ό,τι αγορά το α’ τετράμηνο του έτους, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 16.805,7 εκατ. ευρώ (18.243,3 εκατ. δολάρια) έναντι 17.872,0 εκατ. ευρώ (19.329,2 εκατ. δολάρια) το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 6,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 400,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 350,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε στο ποσό των 27.802,8 εκατ. ευρώ (29.996,2 εκατ. δολάρια) έναντι 27.429,2 εκατ. ευρώ (29.490,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 930,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 918,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Τέλος, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 ανήλθε σε 10.997,1 εκατ. ευρώ (11.752,9 εκατ. δολάρια) έναντι 9.557,2 εκατ. ευρώ (10.160,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 15,1%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.330,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.268,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ