ΕΚΤ: Επιλέξιμος ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings

ΕΚΤ: Επιλέξιμος ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings

Σε αυτή την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια αποδοχής των ECAI, τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Να συμπεριλάβει την εταιρεία αξιολόγησης Scope Ratings στον «κατάλογο των συναφών εταιρειών» που αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη αποφάσισε η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω οίκος αξιολόγησης, ήταν ο πρώτος μεγάλος που τον περασμένο Αύγουστο αναβάθμισε την ελληνική οικονομία κατατασσοντας την στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ– διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές (outlook), με αιτιολογικό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής θεσμικής στήριξης, την ευνοϊκή τροχιά του δημόσιου χρέους και τις μεταρρυθμίσεις του τραπεζικού τομέα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΚΤ στις 2 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της, αποφάσισε να αποδεχθεί τον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) ως νέο εξωτερικό ίδρυμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAI) για τους σκοπούς του Πλαισίου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος (ECAF).

Σε αυτή την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια αποδοχής των ECAI, τα οποία περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Ωστόσο, η διαδικασία ενσωμάτωσης της Scope Ratings στην υποδομή πληροφορικής του Ευρωσυστήματος θα ξεκινήσει αμέσως και είναι πιθανό να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Επομένως η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της δυνατότητας χρήσης της Scope Ratings για σκοπούς νομισματικής πολιτικής θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ