ΕΕ: Tέλος το 2024 η εξαίρεση της εμπορευματικής ναυτιλίας από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

ΕΕ: Tέλος το 2024 η εξαίρεση της εμπορευματικής ναυτιλίας από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αφήσει την εξαίρεση, η οποία παρατάθηκε το 2014 και το 2020, να λήξει τον Απρίλιο του επόμενου έτους

 

Οι εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών από το επόμενο έτος δεν θα απολαμβάνουν πλέον εξαίρεση την οποία είχαν για δεκαετίες από τους κανόνες της ΕΕ κατά των αντιανταγωνιστικών συμφωνιών, επειδή αυτή η παρέκκλιση δεν ενισχύει πλέον τον ανταγωνισμό, ανακοίνωσαν οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ την Τρίτη.

Εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2009, ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορίες των κοινοπραξιών (CBER) επιτρέπει σε εταιρείες ναυτιλιακών τακτικών γραμμών με συνδυασμένο μερίδιο αγοράς κάτω του 30% να συνεργάζονται για να παρέχουν κοινές υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου, εφόσον δεν καθορίζουν τις τιμές ή δεν μοιράζονται τις αγορές μεταξύ τους.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αφήσει την εξαίρεση, η οποία παρατάθηκε το 2014 και το 2020, να λήξει τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

«Δεδομένου του μικρού αριθμού και του προφίλ των κοινοπραξιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του CBER, το CBER επιφέρει περιορισμένη εξοικονόμηση κόστους συμμόρφωσης στους μεταφορείς και διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στην απόφαση των αερομεταφορέων να συνεργαστούν», ανέφερε το στέλεχος της ΕΕ σε δήλωση.

«Επιπλέον, κατά την περίοδο αξιολόγησης, το CBER δεν επέτρεπε πλέον σε μικρότερους αερομεταφορείς να συνεργάζονται μεταξύ τους και να προσφέρουν εναλλακτικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με μεγαλύτερους αερομεταφορείς», δήλωσε η Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως φορέας επιβολής του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών.
Οι φορτωτές που επιθυμούν να συνεργαστούν θα πρέπει να αξιολογήσουν οι ίδιοι εάν αυτό συμμορφώνεται με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ.

Ο εποπτικός φορέας ανταγωνισμού της ΕΕ επέτρεψε εξαιρέσεις για ορισμένους τομείς με την πάροδο των ετών, σε μια προσπάθεια προώθησης του ανταγωνισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ