ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 11,3% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 11,3% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο

Συνεχίζεται η αρνητική πορεία της αποταμίευσης

Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 11,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,53 δισ. ευρώ σε 35,09 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, το παραπάνω συνιστά αύξηση και του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών καθότι εάν αφαιρεθεί ο μέσος όρος πληθωρισμού του πρώτου τριμήνου (5,9% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ) τότε προκύπτει ότι το πραγματικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 5,4%, κατά την ίδια περίοδο.

Μειωμένη η αποταμίευση

Ωστόσο, φαίνεται ότι συνεχίζεται η αρνητική πορεία της αποταμίευσης. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -1,4% κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με -3,4% το 1ο τρίμηνο του 2022.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 9,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,6 δισ. ευρώ σε 35,6 δισ. ευρώ.

Άνοδος των επενδύσεων

Παράλληλα, άνοδο σημείωσαν οι επενδύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής . Όπως προκύπτει, κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 3,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 21,2% σε σύγκριση με 19,7% το 1ο τρίμηνο του 2022. Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 3,9 δισ. ευρώ.

Ακόμη, κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,40 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 8,21 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 1ο τρίμηνο του 2022.

Εισαγωγές και εξαγωγές

Επιπρόσθετα, κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,26 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,06 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 6,14 δισ. ευρώ κατά το 1ο τρίμηνο του 2023. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 8,28 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ