Ανεβάζει ταχύτητες ο εξωδικαστικός - Υψηλός αριθμός ρυθμίσεων και οριστικών αιτήσεων και τον Ιούνιο

Ανεβάζει ταχύτητες ο εξωδικαστικός - Υψηλός αριθμός ρυθμίσεων και οριστικών αιτήσεων και τον Ιούνιο

Πραγματοποιήθηκαν 823 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών και 389 οριστικές υποβολές αιτήσεων.

Συνεχίζεται σταθερά και κατά τον μήνα Ιούνιο του 2023 ο υψηλός αριθμός ρυθμίσεων και οριστικών υποβολών αιτήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, πιστοποιείται με αυτόν τον τρόπο η δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου και το ενδιαφέρον των πολιτών, όπως είχαν άλλωστε αποτυπωθεί και στα στατιστικά τη χρονική περίοδο των τελευταίων μηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τ. Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

  • Τον μήνα Ιούνιο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 823 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών και 389 οριστικές υποβολές αιτήσεων.
  • Συνολικά, μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 254 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 2,33 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.
  • Σημαντική είναι, επίσης, η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς σε υψηλό επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε στο 78%.

Στη μηνιαία αναφορά προόδου Ιουνίου του 2023 συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση της αιτιολογίας απόρριψης της προτεινόμενης ρύθμισης από πλευράς χρηματοδοτικών φορέων και οφειλετών, σε συνέχεια της σειράς βελτιώσεων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με το ν.5024/2023, και συγκεκριμένα το άρ. 48 αυτού, που θέτει σε ισχύ τη διαδικασία γνωστοποίησης της αιτιολογίας μη συναίνεσης στις προτάσεις ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση με το 45% των συνολικών οφειλών (€ 8 δισ.).

Η πλειοψηφία των αιτήσεων βρίσκονται στο εύρος οφειλής 50-200.000 ευρώ. Οι οφειλές άνω του 1 εκατ. αθροίζουν σε €10,28 δισ. και αποτελούν το 58% του συνόλου των οφειλών
του εξωδικαστικού, ενώ μόνο το 9% των οφειλών είναι ενήμερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ