Πως αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη

Πως αναγνωρίζονται τα πλασματικά έτη

Η αναγνώριση πλασματικών ετών, αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις μια χρήσιμη επιλογή που δίνει τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερη ηλικία,  αλλά και κατά κανόνα για μεγαλύτερη σύνταξη.

Tο όλο θέμα βρέθηκε στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες, με αφορμή μια άστοχη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία ετίθετο προθεσμία μέχρι 31/12/2022 για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Δημιουργήθηκε προς στιγμήν μεγάλη αναστάτωση και τροφοδοτήθηκαν σενάρια για κατάργηση της δυνατότητας αναγνώρισης των πλασματικών ετών.

Ωστόσο με νεότερη ανακοίνωση και σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το ίδιο Υπουργείο αποκαταστάθηκαν τα πράγματα. Διευκρινίζεται λοιπόν ότι τα πλασματικά έτη μπορούν να αναγνωριστούν με αίτηση που υποβάλλεται οποτεδήποτε ακόμη και με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αυτό εξάλλου προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνουμε ότι μέχρι το 2010 τα πλασματικά έτη τα οποία μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι ήταν περιορισμένα και αφορούσαν κυρίως το χρόνο στρατιωτικής θητείας, τις γονικές άδειες, περιορισμένο αριθμό ημερών από ανεργία και ασθένεια.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώθηκε την περίοδο 2010-2011 θεσμοθετήθηκαν και νέα πλασματικά έτη που μπορούν να αξιοποιηθούν με κυριότερα τα πλασματικά έτη για τα παιδιά, τις σπουδές , τα κενά ασφάλισης κ.λ.π.

Ας δούμε τώρα λοιπόν μερικές χρήσιμες οδηγίες, οι οποίες βοηθούν στις σωστές επιλογές:

Πρώτον , τα νέα πλασματικά έτη μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι εθίγησαν από τις αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με το νόμο 3863/3010. Όσοι διατήρησαν τις προϋποθέσεις που προέβλεπαν οι προηγούμενοι νόμοι μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο τα προηγούμενα πλασματικά έτη.

Δεύτερον τα πλασματικά έτη που μπορούν να αναγνωριστούν δεν είναι απεριόριστα .

Για τον ιδιωτικό τομέα είναι 4 έτη συνολικά για όσους μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα, δηλαδή να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, μέχρι 31/12/2011, 5 είναι τα έτη για όσους μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2012, 6 έτη για όσους κατοχυρώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2013 και 7 έτη για όσους κατοχυρώνουν δικαίωμα από 1/1/2014 και μετά.

Για το Δημόσιο τα πλασματικά έτη για τα παιδιά δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω περιορισμούς, αλλά στο Δημόσιο δεν αναγνωρίζονται η ανεργία ούτε τα κενά ασφάλισης.

Τρίτον το κόστος για την αναγνώριση πλασματικών ετών για τους μισθωτούς είναι για κάθε μήνα που αναγνωρίζουν 20% επί του τελευταίου μισθού που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες το κόστος για κάθε μήνα είναι ίσο με το ποσό που καταβάλλουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΕΦΚΑ. Το συνολικό ποσό μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση 2% για κάθε έτος που αναγνωρίζεται ή σε μηνιαίες δόσεις που μπορούν να παρακρατηθούν και από τη σύνταξη.

Επισημαίνουμε ότι για όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις για αναγνώριση πλασματικών ετών μέχρι 12/5/2016 , το κόστος για κάθε μήνα που θα αναγνωριστεί ανέρχεται στα 167 ευρώ. Ειδικά για τους δημοσίους υπαλλήλους , οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 31/12/2016 , διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών ετών με κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών εκείνης της περιόδου.

Επισημαίνουμε επίσης ότι για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ο χρόνος επιδοτούμενης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες και ασθενείας επίσης μέχρι 300 ημέρες αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά.

Τέλος και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, είναι ότι η αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που θεμελιώνεται με την αξιοποίηση των πλασματικών ετών συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Για παράδειγμα και αυτό αφορά μια μεγάλη κατηγορία ασφαλισμένων , που επιδιώκουν να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 33 πραγματικά έτη ασφάλισης , έτσι ώστε με την αναγνώριση μέχρι 7 πλασματικών ετών να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα 40 έτη.

Ο Γιώργος Κουτρουμάνης είναι ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το 2009, εξελέγη βουλευτής ενώ υπηρέτησε ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την κρίσιμη περίοδο 2009-2012.

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιώργου Κουτρουμάνη στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ