Όλη η διαδικασία για να εξυγιάνουν τα χρέη τους οι επιχειρήσεις

Όλη η διαδικασία για να εξυγιάνουν τα χρέη τους οι επιχειρήσεις

Αίτηση για εξυγίανση μπορούν να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους εφόσον το 90% από το συνολικό τους χρέους δεν είναι σε έναν προμηθευτή. Οι αιτήσεις εξυγίανσης κατατίθενται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, σύμφωνα με τον νόμου: «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (ν. 4738/2020).

Ο αριθμός των δόσεων της πρότασης ρύθμισης οφειλών των τραπεζών και διαχειριστών δανείων προκύπτει από ειδικές παραμέτρους, όπως η ηλικία, η ικανότητα αποπληρωμής και η περιουσία του, τόσο του οφειλέτη όσο και των εγγυητών του.

Επίσης, προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Η διαγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει από τη ρύθμιση οφειλών.

Όσον αφορά στη διαγραφή οφειλών του δημοσίου, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων. Σημειώνεται ωστόσο, ότι απαγορεύεται η διαγραφή κεφαλαίου, των παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

Από την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.

Τονίζεται επίσης, ότι αν ο οφειλέτης οφείλει μόνο σε μία τράπεζα, δεν θα μπορεί να υπαχθεί στην διαδικασία της ρύθμισης, όπως επίσης εάν κάποιος έχει ήδη ρυθμίσει τα δάνεια του με μια τράπεζα, δεν μπορεί να μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό για να ρυθμίσει μόνο τις οφειλές του στην άλλη τράπεζα.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αν ο οφειλέτης χρωστάει μόνο σε έναν πιστωτή για παράδειγμα μόνο προς την εφορία ή μόνο προς τον ΕΦΚΑ ή τους ΟΤΑ, τότε δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν τον έναν πιστωτή του και να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας.

Επιπροσθέτως, απαιτείται κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και σχέδιο συμφωνίας Αναδιάρθρωσης Οφειλών. Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τα χρέη του οφειλέτη ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Όλοι οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι στο ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr ή www.gov.gr), από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης.

Οι πιστωτές αξιολογούν την έκθεση του εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Η ψηφοφορία διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης, και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξυγίανσης είναι προσβάσιμη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και της ενιαίας πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr).

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η αίτηση εξυγίανσης;

Η επιχείρηση έχει τότε δύο λύσεις, είτε θα ρυθμίσει μέσω της αυτοματοποιημένης μεθόδου των 240 ή 420 δόσεων όλα τα χρέη της με δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών ή θα ακολουθήσει τη διαδικασία της 2ης ευκαιρίας, μέσω της οποίας παρέχεται η πλήρης διαγραφή όλων των οφειλών, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση της περιουσίας της.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Διοικούντες των ανωτέρω επιχειρήσεων λαμβάνουν απαλλαγή οφειλών, εφόσον δεν έδρασαν με δόλο.

Η Κατερίνα Φραγκάκη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου «Θ. Φραγκάκης και Συνεργάτες» και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM in International Commercial Law) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Γουστμίνστερ (University of Westminster)

Δείτε όλα τα άρθρα της Κατερίνας Φραγκάκη στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ