Η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας μοχλός ανάπτυξης για την κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής

Η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας μοχλός ανάπτυξης για την κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής

Η νέα, αναβαθμισμένη επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός (θυγατρική εταιρεία της καναδικής Eldorado Gold) και της Ελληνικής Κυβέρνησης αναμορφώνει πολύπλευρα το όλο επενδυτικό εγχείρημα στην περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, οδηγώντας τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (Σκουριές, Ολυμπιάδα, Μαύρες Πέτρες-Στρατώνι) σε μια νέα εποχή, μετά από μία μακρά περίοδο εκτεταμένων αναβολών και καθυστερήσεων. Η παρούσα συμφωνία δημιουργεί ποικίλες δυνατότητες για την ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση και εύρος σε σχέση με την αρχική σύμβαση που υπογράφηκε το 2004.

Τα πολλαπλά οφέλη της εν λόγω επένδυσης για την τοπική κοινωνία συνιστούν έναν κύριο άξονα του νέου επενδυτικού σχεδίου, αφού η στήριξη του τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η εξορυκτική διαδικασία αποτέλεσε από την αρχή πρωταρχικό μέλημα της Ελληνικός Χρυσός. Προς αυτή την κατεύθυνση, προβλέπονται επενδύσεις ύψους $1,9 δισ. για την αναβάθμιση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων υποδομών, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση 3.000 καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, με την συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων (9 στους 10) να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη. Συνολικά, και με την επένδυση σε πλήρη ανάπτυξη, θα δημιουργηθούν 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ 900 επιπλέον εργαζόμενοι θα απασχοληθούν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο των Σκουριών. Παράλληλα, θα κατευθυνθούν €3,5 δισ. σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, που θα τροφοδοτήσουν με επιπρόσθετη αξία την τοπική αγορά, ενισχύοντας το τζίρο και την απασχόληση στους συνεργαζόμενους προμηθευτές.

Επιπρόσθετα, χάρη στην νέα συμφωνία μεταξύ επενδυτή και πολιτείας, θα διατεθούν €70 εκ. σε εμβληματικές τοπικές επενδύσεις που θα τονώσουν την ανάπτυξη της περιοχής και θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για το μέλλον δημιουργώντας τις βάσεις για ανάπτυξη νέων και παράλληλων με την μεταλλευτική οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ακόμα, πέρα από τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία, η Ελληνικός Χρυσός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς της μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων με τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, όπως η ξηρή απόθεση για την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων. Η συγκεκριμένη, προηγμένη μέθοδος, εφαρμόζεται ήδη επιτυχώς στον πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα και αναμένεται να εφαρμοστεί και στις Σκουριές. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αποκαθιστά διαρκώς τις επηρεαζόμενες περιοχές, τόσο παράλληλα με τις δραστηριότητές της όσο και από χρήσεις προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενός άρτιου και υγιούς φυσικού τοπίου στην τοπική κοινωνία όταν τα μεταλλεία σφραγιστούν οριστικά.

Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι το σύγχρονο αυτό επενδυτικό σχέδιο ωφελεί πολυπλεύρως και σε διαφορετικούς τομείς του δημοσίου βίου την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής, συγκροτώντας ένα σταθερό επενδυτικό και νομικό περιβάλλον για την ομαλή πορεία και προστασία της επένδυσης. Με την επέκταση δε της διάρκειας ζωής των μεταλλείων στα 25 και πλέον έτη εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας τόσο της επένδυσης όσο και της απασχόλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ