Τα προβλήματα στην ΕΡΓΑΝΗ για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση

Τα προβλήματα στην ΕΡΓΑΝΗ για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση

Από χθες άνοιξε στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ η δήλωση αναστολής δραστηριότητας. Εκεί μπαίνουν πρώτον οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση και δεύτερον οι επιχειρήσεις που  ο κύριος ΚΑΔ τους ανήκει στη λίστα με τις δραστηριότητες που πλήττονται από την κρίση της πανδημίας.

Η πλατφόρμα δυστυχώς έχει ένα σημαντικό σφάλμα. Το κράτος έδωσε εντολή να κλείσουν συγκεκριμένα καταστήματα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Όταν το κράτος έδωσε εντολή να κλείσουν τα καταστήματα λιανικής, δεν έδωσε φυσικά εξαίρεση στα καταστήματα που τυχαίνει την δραστηριότητα του καταστήματος λιανικής να την έχουν δηλωμένη ως δευτερεύουσα δραστηριότητα και ως κύριο ΚΑΔ να έχουν δραστηριότητα χονδρικής ή κάποιον άλλον. Αυτό θα ήταν εντελώς παράλογο. Ο κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί σε ένα βιβλιοπωλείο, όπου έχει κύριο ΚΑΔ βιβλιοπωλείο, μπορεί να μεταδοθεί όμως και σε ένα βιβλιοπωλείο που την δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου την έχει ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Ο παραλογισμός αυτός όμως μπήκε μέσα στην πλατφόρμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και υπάρχουν πλέον επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με κρατική απόφαση, αλλά δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων.

Οι λόγοι που ένα κατάστημα λιανικής μπορεί να έχει ως κύριο ΚΑΔ άλλο από αυτό του καταστήματος είναι πολλοί. Αναφέρουμε δύο ενδεικτικά:

  • Το κατάστημα αποτελεί υποκατάστημα μιας επιχείρησης που έχει και άλλες δραστηριότητες. Η αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ γίνεται μόνο από την έδρα και βλέπει μόνο τον κύριο ΚΑΔ της έδρας
  • Κάποιες επιχειρήσεις με άλλο σκοπό ξεκίνησαν, άλλη δραστηριότητα ανέπτυξαν στη συνέχεια. Για τον λόγο αυτό τόσα χρόνια στη δήλωση Ε3 αντί να αναφέρουμε τον κύριο ΚΑΔ αναφέρουμε τον ΚΑΔ με τον μεγαλύτερο τζίρο, άσχετα αν αναφέρεται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα.

Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να λυθεί άμεσα γιατί δημιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες. Υπάρχουν εργαζόμενοι που υποχρεωτικά δεν εργάζονται, γιατί το κατάστημα τους έκλεισε με κρατική εντολή και δεν θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ ή τη μείωση του ενοικίου, επειδή για οποιονδήποτε λόγο, για μια τυπική και τυχαία λεπτομέρεια, ο κύριος ΚΑΔ του εργοδότη τους δεν ανήκει στους ΚΑΔ που έκλεισαν με κρατική εντολή.

Εδώ κάνω μια χρήσιμη διευκρίνιση. Έχουμε δύο κατηγορίες όσων επιχειρήσεων πλήττονται και οι εργαζόμενοί τους δικαιούνται την στήριξη. Η πρώτη κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή. Αυτές έκλεισαν ανεξαρτήτως αν ο ΚΑΔ που έπρεπε να κλείσει ήταν κύριος ή δευτερεύων. Οι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ και παράλληλα δικαιούνται και την μείωση ενοικίου για την κύρια κατοικία τους.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή, αλλά ο κύριος ΚΑΔ που έχουν δηλωμένο στην εφορία, εντάσσεται στην λίστα με τις δραστηριότητες που πλήττονται λόγω πανδημίας. Στη δεύτερη κατηγορία και μόνο το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πρέπει να αναζητά τον κύριο ΚΑΔ και μόνο.

Στην πρώτη κατηγορία, αυτή των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή, το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να αναζητά και δευτερεύοντες ΚΑΔ. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 31/03. Το πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί άμεσα.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι το εξής. Η πλατφόρμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την αναστολή σύμβασης, περιέχει ταυτόχρονα και την αίτηση για την μείωση του ενοικίου. Αν υπάρχει επιχείρηση που έκλεισε με κρατική εντολή, δικαιούται την μείωση ενοικίου. Ωστόσο αν η ίδια επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό έχει πρόβλημα. Η αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην αίτηση αναφέρεται αυτολεξεί τα εξής: «1.Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση-Εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κατηγορία υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 2. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» Οπότε ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που δεν απασχολεί προσωπικό, αν και δικαιούται την μείωση του ενοικίου δεν μπορεί να κάνει την αίτηση, γιατί υποχρεώνεται να υποβάλλει παράλληλα και ψευδή υπεύθυνη δήλωση»

"Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι μέτοχος και υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας New Accounts A.E."

Άλλα άρθρα του Αγαμέμνονα Σταυρόπουλου στο fpress.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ