Τα μυστικά της ομαδικής ασφάλισης υγείας

Τα μυστικά της ομαδικής ασφάλισης υγείας

Η ομαδική ασφάλιση υγείας σε μια επιχείρηση είναι η πιο υποτιμημένη παροχή στην Ελληνική αγορά εργασίας. Τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται την ευελιξία, την αξία και τη σημασία της ασφάλισης των δαπανών υγείας μέσα από ένα ομαδικό συμβόλαιο. Στη χώρα μας σήμερα οι εταιρείες που παρέχουν πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης στο προσωπικό τους δεν ξεπερνούν τις 3.000. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί μόλις στο 11% των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 10 υπαλλήλους. Το ποσοστό είναι από τα χαμηλότερα της Ευρωζώνης, με την Γερμανία να εμφανίζει αντίστοιχα ποσοστό 75% και την Γαλλία 66%.

Bασικός αρνητικός παράγοντας για τα παραπάνω είναι, βέβαια, οι κρατικές πολιτικές και οι ανορθολογικές επιλογές στην οικονομία τα τελευταία χρόνια. Ο περιορισμός των κινήτρων προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους για αγορά ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας φανερώνει τόσο ιδεολογικές αγκυλώσεις, όσο και αδυναμία αντίληψης. Αντί το κράτος να στρέφει τους απασχολούμενους προς την ιδιωτική ασφάλιση, για να μειώνει το βάρος των δαπανών των δημόσιων ταμείων, προσπαθεί να εισπράξει με φόρους και εισφορές χαρακτηρίζοντας τα ασφάλιστρα αμοιβή.

Στην ετήσια έκθεση της, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, και αφορά στα στοιχεία του 2017, η ΕΑΕΕ διαπιστώνει μεταβολή των συνολικών πληρωθεισών αποζημιώσεων, η οποία ανήλθε στο 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με τις ομαδικές ασφαλίσεις να συμβάλουν σημαντικά. Αποζημιώσεις, που πληρώθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες απαλλάσσοντας τα δημόσια ταμεία!

Η αξιοποίηση της ομαδικής ασφάλισης για την κάλυψη της υγείας και της ζωής των ανθρώπων της επιχείρησης και των οικογενειών τους, έχει αποδειχθεί ως ένα από τα πιο χρηστικά, έξυπνα και αποτελεσματικά όπλα του επιχειρηματία. Τα σωρευτικά οφέλη στην ανταγωνιστικότητα, στην παραγωγικότητα και στη μείωση του άχθους των εργαζομένων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανή και μετρήσιμα. Η συμμετοχή στο ομαδικό της εταιρείας είναι παροχή υψηλού επιπέδου, διακριτή και λόγος προσέλκυσης ή παραμονής στελεχών στην εταιρεία.

Η προστιθέμενη αξία των ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων γίνεται αντιληπτή περισσότερο από ποτέ από τους εργαζόμενους, που βιώνουν την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και σε επίπεδο παροχών υγείας. Ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται ότι θα απολαύσει τα πλεονεκτήματα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της ιδιωτικής ασφάλισης και αναγνωρίζει την παροχή ως ένα είδος πρόσθετης αμοιβής. Αισθάνεται ότι ο εργοδότης έχει υψηλή ενσυναίσθηση και κατανοεί πως η παροχή είναι ένας έμπρακτος τρόπος για να δείξει η επιχείρηση πως ενδιαφέρεται για το προσωπικό της.

Δεν είναι σπάνιες όμως οι περιπτώσεις όπου το ομαδικό συμβόλαιο υγείας αποδεικνύεται σωτήριο για τον ασφαλισμένο και την οικογένεια του. Μια προϋπάρχουσα ασθένεια και ένα βεβαρημένο ιστορικό υγείας συνήθως αποτελεί αιτία αποκλεισμού από ένα ατομικό ασφαλιστήριο υγείας, αλλά τα ομαδικά είναι πιο ευέλικτα. Έτσι λοιπόν, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείας μας προσφέρουν ένα συμβόλαιο υγείας όσο είμαστε υγιείς, μπορεί κατά τη φάση της αίτησης να αρνηθούν κάλυψη για ένα γνωστό πρόβλημα υγείας. Στα ομαδικά όμως, ανάλογα με την πολιτική και τους όρους του συμβολαίου, μπορεί να καλυφθούν και προϋπάρχουσες της ασφάλισης μας ασθένειες και προβλήματα.

Μεγάλη ευελιξία υπάρχει και στην κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών με δυνατότητα να επισκεπτόμαστε το δικό μας γιατρό και το διαγνωστικό κέντρο της επιλογής μας. Με την προσκόμιση των αποδείξεων στη συνέχεια αποζημιωνόμαστε απολογιστικά, ενώ συνήθως ένα ατομικό συμβόλαιο υγείας απαιτεί να χρησιμοποιούμε μόνο συμβεβλημένα με την ασφαλιστική εταιρεία δίκτυα.

Τα επιδόματα είναι μια ακόμα σημαντική κατηγορία καλύψεων και, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σύμβουλο, η επιλογή τους μπορεί να γίνει προσαρμοσμένη στους ανθρώπου της εταιρείας. Έτσι, για παράδειγμα, μια εταιρεία που απασχολεί νέες γυναίκες μπορεί να προτιμήσει επιδόματα τοκετού, ενώ, αν οι περισσότεροι έχουν ατομικά συμβόλαιο υγείας, να επιλέξουν νοσοκομειακά επιδόματα.

Πιο ειδικευμένες καλύψεις, για την ταξιδιωτική ασφάλιση των στελεχών ή τα έξοδα για τη μεταφορά διακομιδή από μακρινά σημεία, μπορεί να ταιριάζουν στο είδος και τον τρόπο δουλειάς. Επιπλέον της κάλυψης των εξόδων υγείας, επιλογή μπορεί να είναι η αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας.

Μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ασφάλισης και της οικογένειας του εργαζόμενου στο ομαδικό υγείας με επιπλέον ασφάλιστρο, το οποίο και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βαρύνει τον εργαζόμενο, τον εργοδότη ή και τους δύο. Έτσι, η ευελιξία στην κάλυψη δαπανών υγείας, αλλά και κάλυψη προβλημάτων υγείας που ένα ατομικό συμβόλαιο θα εξαιρούσε, αξιοποιείται ιδανικά.

Στην ουσία, αυτό που έχει νευραλγική σημασία είναι, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, να γίνει μια προσεκτική και εξατομικευμένη ανάλυση των αναγκών των ανθρώπων της επιχείρησης και όχι η αγορά κάποιου έτοιμου προϊόντος. Έτσι το βάρος των καλύψεων θα εκτιμηθεί σωστά και η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας θα καθορίσει το ανταγωνιστικότερο ασφάλιστρο. Η σωστή σειρά, λοιπόν, είναι ανάλυση των αναγκών, σχεδιασμός του συνδυασμού των καλύψεων και υπολογισμός του ασφαλίστρου, που ο εργοδότης -αλλά ίσως και οι εργαζόμενοι- είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν.

Τέλος, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας δε μπορεί να υποκαταστήσει το ατομικό. Ένα ομαδικό μπορεί να διακοπεί ή να τροποποιηθεί από τον εργοδότη ή την ασφαλιστική εταιρεία. Αν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από την εργασία του, φυσικά δεν μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει τις καλύψεις και τις παροχές. Η συνταξιοδότηση ή το πέρασμα στην τρίτη ηλικία είναι αυτονόητες αιτίες απώλειας του ομαδικού. Είναι απαραίτητο να έχουμε και ατομική, δική μας ασφάλιση υγείας, την οποία συνδυάζουμε με το ομαδικό μας συμβόλαιο αποτελεσματικά.

Ο Δημήτρης Κουτσονίκας είναι σύμβουλος ασφαλίσεων, εκπρόσωπος της 4U Insurance Consultants, οικονομολόγος

Δείτε τα υπόλοιπα άρθρα του Δημήτρη Κουτσονίκα στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ