Bain & Company: Η στροφή στην πράσινη ναυτιλία δημιουργεί εκπληκτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα

Bain & Company: Η στροφή στην πράσινη ναυτιλία δημιουργεί εκπληκτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα

Ο πράσινος μετασχηματισμός στη ναυτιλία θα μπορούσε να ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στον κλάδο.

Ο τομέας της ναυτιλίας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς το μερίδιο του κλάδου στις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι αρκετά υψηλό, με αποτέλεσμα σε διεθνές επίπεδο να έχουν τεθεί ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι για τη μείωσή του. Ειδικότερα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 50%, ενώ η Ε.Ε. έχει θέσει πιο ψηλά τον πήχη, ψηφίζοντας το πακέτο «Fit for 55», που μεταξύ άλλων προωθεί την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας μέσα στα επόμενα χρόνια (ηλεκτρισμός, HVO, μεθανόλη, αμμωνία, ssLNG, H2). Όσον αφορά την Ελλάδα, η ευρεία και αυξανόμενη πίεση για απανθρακοποίηση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργεί ευκαιρίες και για τον κλάδο της ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Bain & Company οι καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως τα «πράσινα» καύσιμα, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ναυτιλίας γενικότερα, και πιο συγκεκριμένα μπορούν να προσφέρουν στην ελληνική ναυτιλία τη δυνατότητα να ενισχύσει τον ήδη ηγετικό της ρόλο.

Παρά το γεγονός ότι τα αειφορικά καύσιμα έχουν σημαντικές δυνατότητες, υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί που πρέπει να ξεπεραστούν, και παράλληλα θα πρέπει να υποστηριχθούν από κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να επιταχύνουν την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών καυσίμων όπως HVO, βιομεθανόλη, LNG, πράσινο υδρογόνο και αμμωνία.

«Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, τα βιοκαύσιμα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση του κλάδου της ναυτιλίας συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα τα επόμενα χρόνια. Στον τομέα των βιοκαυσίμων παρατηρείται μεγάλος ανταγωνισμός και η αγορά συνεχώς επεκτείνεται με καινούριες λύσεις οι οποίες διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Ως εκ τούτου, η μετάβαση στη χρήση καθαρότερης ενέργειας δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες οι οποίες θα μειώσουν το αποτύπωμα της ναυτιλίας στην κλιματική αλλαγή» δήλωσε ο Alessandro Cadei, Senior Partner, Leader of EMEA Utilities & Renewables practice της Bain & Company

Η μελέτη της Bain & Company αναλύει καινοτόμες πρωτοβουλίες και επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία θα αναδιαμορφώσουν τον κλάδο της ναυτιλίας, με έμφαση την περιοχή της Μεσογείου, και θα επιταχύνουν τη μετάβαση προς ένα περιβάλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Σύμφωνα με τη μελέτη, η ευρεία συνεργασία αποτελεί το βασικό ζητούμενο για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή των σχετικών πρωτοβουλιών.

Ο κλάδος της ναυτιλίας είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης όπως άλλωστε δείχνουν και οι στόχοι της πρόσφατης στρατηγικής του IMO. Ωστόσο για να το πετύχει, η συνεργασία όλων τον εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων τεχνολογιών, υποδομών και κινήτρων, δήλωσε ο Ανδρέας Κυριλής, Partner στον τομέα ενέργειας και φυσικών πόρων της Bain & Company Ελλάδος.

«Μέσα στο πλαίσιο του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, η ναυτιλία θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια και να στραφεί σε νέες μορφές καυσίμων. Ειδικά για την Ελλάδα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να ισχυροποιήσει τον ήδη ηγετικό της ρόλο και να αναβαθμίσει ουσιαστικά το αποτύπωμά της. Η εξασφάλιση σημαντικού επιπέδου προσφοράς, η τόνωση της ζήτησης, η σταθεροποίηση του κόστους και η ανάπτυξη των συστημάτων εφοδιασμού αποτελούν τα επόμενα στοιχήματα για την πράσινη μετάβαση του κλάδου της ναυτιλίας» δήλωσε η Valeria Sterpos Partner στην Bain & Company.Ο πράσινος μετασχηματισμός στη ναυτιλία θα μπορούσε να ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στον κλάδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ