ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

18/09/2023 13:11 - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Bain & Company: Η στροφή στην πράσινη ναυτιλία δημιουργεί εκπληκτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα

Ο πράσινος μετασχηματισμός στη ναυτιλία θα μπορούσε να ενισχύσει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στον κλάδο.