Σλοβακία και Ουκρανία δημιουργούν σύστημα εμπορίου σιτηρών

Σλοβακία και Ουκρανία δημιουργούν σύστημα εμπορίου σιτηρών

"(Οι Υπουργοί) συμφώνησαν στη δημιουργία ενός συστήματος εμπορίου σιτηρών που θα βασίζεται στην έκδοση και τον έλεγχο των αδειών", ανέφερε το σλοβακικό υπουργείο.

Οι υπουργοί γεωργίας της Σλοβακίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα σύστημα αδειοδότησης για το εμπόριο σιτηρών, επιτρέποντας την άρση της απαγόρευσης στις εισαγωγές τεσσάρων ουκρανικών προϊόντων στη Σλοβακία μόλις δημιουργηθεί το σύστημα, ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας της Σλοβακίας την Πέμπτη.

Η Σλοβακία, η Πολωνία και η Ουγγαρία ανακοίνωσαν εθνικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ουκρανικών σιτηρών την περασμένη εβδομάδα, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην επεκτείνει την απαγόρευση εισαγωγών σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ της Ανατολικής Ευρώπης.

Η διαμάχη κλιμακώθηκε καθώς η Ουκρανία, η οποία χρησιμοποίησε χερσαίες οδούς προς τα δυτικά για να αναπληρώσει τις χαμένες δυνατότητες εξαγωγής δια θαλάσσης εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας, υπέβαλε καταγγελία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις απαγορεύσεις.

"(Οι Υπουργοί) συμφώνησαν στη δημιουργία ενός συστήματος εμπορίου σιτηρών που θα βασίζεται στην έκδοση και τον έλεγχο των αδειών", ανέφερε το σλοβακικό υπουργείο.

«Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία και να δοκιμαστεί πλήρως αυτό το σύστημα, η απαγόρευση των εισαγωγών τεσσάρων προϊόντων από την Ουκρανία παραμένει σε ισχύ».

Η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να σταματήσει την καταγγελία στον ΠΟΕ, ανέφερε το σλοβακικό υπουργείο.

Το σλοβακικό υπουργείο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αδειοδότησης.

Η σλοβακική απαγόρευση εισαγωγών εγκρίθηκε μέχρι το τέλος του έτους.

Οι χώρες που επιβάλλουν τις εθνικές απαγορεύσεις υποστηρίζουν ότι το φθηνό ουκρανικό σιτάρι, που προορίζεται κυρίως για διαμετακόμιση δυτικότερα και προς τα λιμάνια, καταστρέφει τις εσωτερικές τους αγορές.

Για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, περίπου το 60% των ουκρανικών σιτηρών διήλθε μέσω των πέντε ανατολικών χωρών της ΕΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ