Η διπλή ταλαιπωρία εκατομμυρίων φορολογουμένων για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Δύο ξεχωριστές αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν εκατομμύρια καταναλωτές μέχρι το καλοκαίρι προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ

Η διπλή ταλαιπωρία εκατομμυρίων φορολογουμένων για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Και από αύριο, ασχολούμαστε με το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Όσοι θέλουμε μια καλύτερη χρέωση, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για όλους, ακόμη και γι’ αυτούς που έχουν ενταχθεί και σήμερα στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. Η υπουργική απόφαση που ενεργοποιείται από αύριο, είναι σαφής: όσοι δεν κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι το τέλος Απριλίου, θα «αποβληθούν» ακόμη και αν πληρούν τα κριτήρια. Η ταλαιπωρία δεν θα τελειώσει τον Απρίλιο. Μέσα στο κατακαλόκαιρο θα πρέπει να υποβληθεί και δεύτερη αίτηση αυτή τη φορά προκειμένου να κριθεί αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια με βάση τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα του 2017.

· Οι σημερινοί δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν καινούργια αίτηση μέχρι τις 30/04 2018. Αν δεν το κάνουν –ή αν το κάνουν χωρίς όμως να πληρούν τα κριτήρια- θα χάσουν το κοινωνικό τιμολόγιο. Μέχρι τις 30/04, η τιμολόγηση θα γίνει με βάση τις παλαιές προβλέψεις του κοινωνικού τιμολογίου (δηλαδή αυτές που ισχύουν μέχρι και σήμερα).

· Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός μηνός από τη λήξη της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας. Δηλαδή, μέχρι το τέλος Ιουλίου ή μέχρι τα μέσα Αυγούστου, οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει και πάλι να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για να κριθεί αν εξακολουθούν να δικαιούνται το κοινωνικό τιμολόγιο με βάση τα ισοδήματα του 2017 που θα δηλωθούν από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο (ή μέχρι τα μέσα Ιουλίου αν δοθεί παράταση).

· Υποβολή τροποποιητικής αίτησης για μετάβαση σε ευνοϊκότερο καθεστώς τιμολόγησης λόγω μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ