Για ποιους και πόσο μειώνεται η τιμή του ρεύματος

Για ποιους και πόσο μειώνεται η τιμή του ρεύματος
Σημαντικές μειώσεις θα δουν στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, το 2016, σχεδόν όλοι οι καταναλωτές μετά από αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για μειώσεις στις χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ και της χρήσης συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΡΑΕ αποφάσισε τη μείωση στιςχρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ και της χρήσης συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,καθώς και του Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) που επιδοτεί μεταξύ άλλων την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές.

Πρόκειται για τις λεγόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις που πληρώνουν υποχρεωτικά όλοι οι οικιακοί καταναλωτές και αντιστοιχούν στο περίπου 34% του συνολικού ποσού για την κατανάλωση ρεύματος. Οπως προκύπτει από τις αποφάσεις της ΡΑΕ, για μία οικογένεια που καταναλώνει 1.100 κιλοβατώρες το τετράμηνο, το ετήσιο όφελος θα είναι της τάξης των 5,61 ευρώ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, για τους οικιακούς καταναλωτές οι νέες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου είναι μειωμένες κατά 5,4% σε σχέση με τις ισχύουσες, ενώ τα τέλη διανομής παραμένουν παγωμένα στα επίπεδα του 2015. Σε ότι αφορά τα δίκτυα μεταφοράς η μείωση θα ισχύσει από 1ης Φεβρουαρίου και είναι 12,5% στο σκέλος ισχύος και 3,91 στο σκέλος ενέργειας.

Συνολικά τα νέα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για την πλειονότητα των καταναλωτών θα είναι μειωμένα την επόμενη χρονιά με εξαίρεση τις χρεώσεις για ορισμένες κατηγορίες μεγάλων καταναλωτών όπου ισχύει πάγωμα των χρεώσεων ή αυξήσεις.

Δείτε τους πίνακες με τις νέες χρεώσεις