Δώρο … ασυδοσίας στις πολυεθνικές και τις μεγάλες εγχώριες εταιρίες

Δώρο … ασυδοσίας στις πολυεθνικές και τις μεγάλες εγχώριες εταιρίες
Την πλήρη ασυδοσία επιχειρήσεων και επιχειρηματιών προκρίνει ο ΟΟΣΑ ως μια από τις λύσεις για τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων.

Και η ασυδοσία θα προκύψει από την κατάργηση κάθε υποχρέωσης δημοσίευσης σε ΦΕΚ και ΓΕΜΗ των ισολογισμών και των τροποποιήσεων καταστατικού των Ανωνύμων Εταιριών και των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης. Ουσιαστικά δηλαδή ο ΟΟΣΑ προτείνει να μην υπάρχει καθόλου δημοσιότητα στις επιχειρήσεις και κατά συνέπεια κανένας ουσιαστικός δημόσιος έλεγχος.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία έστω και βασική ενημέρωση για τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης που θα γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι με αυτήν. Εμμέσως μια τέτοια εξέλιξη λειτουργεί και σε βάρος του Χρηματιστηρίου το οποίο έχει θεσπίσει ελάχιστους κανόνες δημοσιότητας και στο εξής η κατάργηση υποχρεώσεων διαφάνειας στις εκτός ΧΑ εταιρίες πιθανολογείται ότι θα απομακρύνει εταιρίες από την υποβολή αίτησης εισαγωγής. Επιπλέον μια τέτοια εξέλιξη ευνοεί τις πολυεθνικές εταιρίες που δεν θέλουν να δίνουν βασικά στοιχεία τα οποία θα προδώσουν αθέμιτες πρακτικές και αισχροκέρδεια. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι άσχετη των πιέσεων του ΣΕΒ προς την κατεύθυνση της υποβάθμισης της διαφάνειας και των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί με στελέχη του ΥΠΑΝ που είχαν κρίσιμο ρόλο στη σύνταξη της έκθεσης του ΟΟΣΑ. Πάντως το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εμφανίζεται επιφυλακτικό σε μια τέτοια αλλαγή και είναι αμφίβολο προς το παρόν αν θα επιχειρήσει να την υιοθετήσει. Σημειώνεται ότι το κόστος για μια επιχείρηση προκειμένου να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας είναι παρά πολύ χαμηλό και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το κόστος λειτουργίας της ειδικά μάλιστα .όταν πρόκειται για εταιρίες με έσοδα εκατομμυρίων Ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ